با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
علمی-پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
ارزیابی و تحلیل میزان سازگاری کاربری اراضی با مجموعه آثار زندیه

اکبر کیانی؛ مینا امیری نژاد

دوره 4، شماره 7 ، فروردین 1392، صفحه 9-20

چکیده
  بافت‌های تاریخی و فرهنگی شهرها آثار گرانبهایی از فرهنگ، دانش معماری و شهرسازی بومی‌اند و به عنوان جزئی از هویت اجتماعی هر قوم و کشوری تلقی می‌شوند. شهرهای تاریخی - فرهنگی فرصت‌های بسیاری برای گردشگران براساس منابع موروثی و باستانی دارند، به همین جهت مهمترین کانون‌ های جذب گردشگران هستند. کلانشهر شیراز دارای سابقه فرهنگی- تاریخی ...  بیشتر

علمی-پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
«اصالت بخشی به بافت فرسوده مرکزی شهر رفسنجان براساس مطالعه وضعیت اجتماعی و کالبدی محلات»

مهدیه رضایی؛ محمد حسین علی پور

دوره 4، شماره 7 ، فروردین 1392، صفحه 21-32

چکیده
  هدف این پژوهش ساماندهی به بافت قدیمی مرکز شهر رفسنجان و بالا بردن انگیزه اقامت ساکنین با ارتقاء کیفیت فضایی می باشد. در فرآیند توسعه نامتوازن جوامع شهری، بخش وسیعی از بافتهای مرکزی و قدیمی شهری با ناکارآمدی و فرسودگی در بعد کالبدی، شکلی از محیط را ارائه می کند که به جهت ناهمگونی با محیط پیرامون خود، جایگاه افراد مهاجر و کم در آمد شده ...  بیشتر

علمی-پژوهشی گردشگری
اولویت بندی قطب‌های گردشگری و تدوین راهبردهای توسعه گردشگری منطقه‌ای با استفاده از تکنیک TOPSISو SWOT مطالعه موردی: استان کرمانشاه

علی حاجی نژاد؛ زهر ا تقی زاده؛ دانا رحیمی

دوره 4، شماره 7 ، فروردین 1392، صفحه 33-56

چکیده
  امروزه توسعه شهرنشینی و نیاز به گذران اوقات فراغت و رهایی از تنش¬های روزمره، اهمیت جاذبه¬های گردشگری در نواحی جغرافیایی را بیشتر نمایان ساخته؛ از این رو الگوهای نوین توسعه گردشگری بر مدار توسعه محلی و بهره¬گیری از تنوع¬های مکانی- فضایی گردشگری استوار هستند؛ لذا در برنامه¬ریزی آمایش سرزمین به منظور شناخت محیط¬های مستعد، ...  بیشتر

علمی-پژوهشی جغرافیای اقتصادی
برنامه‌ریزی توسعه بازاریابی گردشگری با رویکرد تحلیلی عرضه و تقاضا مورد مطالعه: شهرستان محلات

عیسی ابراهیم زاده؛ راضیه ولاشجردی فراهانی

دوره 4، شماره 7 ، فروردین 1392، صفحه 57-72

چکیده
  امروزه لازمه برنامه‌ریزی موفق گردشگری، بازاریابی است. درک سطح اهمیت مطلق و نسبی عرضه و تقاضا در فرآیند بازاریابی صنعت گردشگری می‌تواند چهارچوب مفهومی مناسبی برای دانستن ماهیت تصمیم‌گیری گردشگران فراهم نموده و از این طریق در توسعه بازارهای فعلی و رونق مقاصد گردشگری موثر واقع شود. اینک در این پژوهش با رویکردی توصیفی- تحلیلی و با ...  بیشتر

علمی-پژوهشی جغرافیای اقتصادی
تحلیل فضایی قیمت مسکن با استفاده از رگرسیون وزنی جغرافیایی (مطالعه موردی شهر مشهد)

محمدرحیم رهنما؛ امیر اسدی؛ محمدمحسن رضوی

دوره 4، شماره 7 ، فروردین 1392، صفحه 73-84

چکیده
  قیمت اساسی‌ترین متغیر بخش مسکن است که در رفاه اجتماعی و اقتصادی شهر بسیار مهم می‌باشد و عوامل مختلفی بر آن اثر دارند، در این میان عوامل فضایی اهمیت خاصی دارند. لذا در این پژوهش تحلیل توزیع فضایی قیمت مسکن در شهر مشهد و عوامل مؤثر بر آن با استفاده از رگرسیون وزنی جغرافیایی بررسی شده است. حجم نمونه شامل 1000 مورد از قیمت مسکن ویلایی و آپارتمانی ...  بیشتر

علمی-پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
رتبه بندی فضایی بر اساس میزان بهره مندی از تسهیلات بانکی (مطالعه موردی: مراکز شهری ایلام)

رضا مختاری ملک آبادی؛ نفیسه مرصوصی؛ حشمت اله عسکری؛ یعقوب مرادی

دوره 4، شماره 7 ، فروردین 1392، صفحه 85-96

چکیده
  امروزه یکی از ملزومات توسعه پایدار شهری، برنامه ریزی جهت کنترل توسعه فضایی متعارف شهرها میباشد. ازعوامل موثر در توسعه کالبدی مراکز شهری توسعه شعبات بانکی وارائه خدمات مالی وتسهیلات بانکی در بخشهای مختلف خدماتی، صنعتی، مسکن، امورزیربنایی و... میباشد. بابررسی اثرخدمات بانکی و نقش آن در توسعه فضایی مراکز شهری و شناسایی عوامل موثر (مثبت ...  بیشتر

علمی-پژوهشی سیستم های اطلاعات جغرافیایی
مدیریت منابع آب های زیرزمینی دشت مهران از طریق تعیین حجم و میزان بهره برداری از آن

حاجی کریمی؛ فتح الله نادری؛ لیلا نیک سرشت

دوره 4، شماره 7 ، فروردین 1392، صفحه 97-106

چکیده
  مدیریت منابع آب بویژه آب های زیرزمینی، در مناطق خشک و نیمه خشک از اهمیت خاصی برخوردار است. عوامل مختلف طبیعی و انسانی در چند دهه اخیر باعث ایجاد شرایط بحرانی و افت سطح آب زیرزمینی در بیشتر مناطق کشور شده است. در این تحقیق نوسانات سطح آب زیرزمینی دشت مهران در استان ایلام طی دوره آماری 13 سال (از سال¬ آبی 77-76 تا 89-88) با استفاده از هیدروگراف ...  بیشتر