دوره و شماره: دوره 12، شماره 25 - شماره پیاپی 3، اسفند 1400، صفحه 1-150 (زمستان) 
آشکارسازی و تحلیل منطقه‌ای تغییرات پوشش سبز شهری در مناطق 22‌گانه شهر تهران

صفحه 49-68

10.30473/grup.2022.8708

مهری روزبهانی؛ غلامرضا جانبازقبادی؛ صدرالدین متولی؛ جلال عظیمی آملی