با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
اثر اصالت وجودی تجربه گردشگران فرهنگی بر طنین برند پلتفورم‌های رزر بخش اقامتی در شهرهای استان گیلان

یزدان شیرمحمدی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1402

https://doi.org/10.30473/grup.2023.66485.2752

چکیده
  امروزه پلتفورم‌های رزرو بخش اقامتی اهمیت زیادی در مناطق شهری پیدا کرده‌اند. این سایت‌های رزرو چند وجهی تحولی را در صنعت اقامتی رقم زده‌اند. در سطح خرد، این پلتفورم‌های مجموعه‌ای از اتاق‌های خصوصی، آپارتمان‌ها و خانه‌ها است که هرکدام متعلق به یک مالک شخصی است و در مکان‌های مختلف واقع شده و به طور مستقل اداره می‌شود. هدف این پژوهش ...  بیشتر

گردشگری
ارائه الگوی سفر گردشگران در بحران‌ اقتصادی صنعت گردشگری، مورد پژوهش: استان هرمزگان

حمیدرضا بهادر؛ وحید مکی زاده؛ حسین منصوری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1402

https://doi.org/10.30473/grup.2024.69562.2807

چکیده
  پژوهش حاضر با استفاده از روش کیفی، ارائه الگوی سفر گردشگران در بحران‌ اقتصادی صنعت گردشگری با تاکید بر توان بوم شناسی با رویکرد داده بنیاد را ارائه می دهد. پژوهش از نوع اکتشافی بود و از تحلیل محتوا جهت استخراج شاخص های عمومی و مصاحبه در بخش تئوری داده بنیاد جهت استخراج شاخص های اختصاصی استفاده شد جامعه آماری این تحقیق در بخش کیفی از ...  بیشتر

گردشگری
بررسی جاذبه‌های بوم شناسی مناطق حفاظت شده اطراف تهران با تاکید برظرفیت تحمل گردشگری (نمونه موردی : ورجین)

سحر طبیبیان

دوره 15، شماره 2 (پیاپی 35) ، شهریور 1403

https://doi.org/10.30473/grup.2023.62460.2679

چکیده
  رشد سریع صنعت گردشگری و اولویت دادن به منافع اقتصادی در مناطق حفاظت شده‌ی اطراف تهران، اصول توسعه پایدار را به زیر پا نهاده و فشار روزافزونی را بر محیط زیست به دنبال دارد از این رو به منظور کاهش این فشار، محاسبه ظرفیت برد مناطق گردشگری بعنوان راهکار کلیدی توصیه می‌شود. هدف اصلی در این پژوهش تعیین ظرفیت برد گردشگری در منطقه حفاظت شده ...  بیشتر

گردشگری
الزامات رضایتمندی گردشگران از امکانات و خدمات شهری، مطالعه موردی: شهر شاهرود

سجاد فردوسی؛ یاور بابائی

دوره 14، شماره 4 (پیاپی 33) ، اسفند 1402، ، صفحه 15-32

https://doi.org/10.30473/grup.2023.35635.1983

چکیده
  رضایت مصرف‌کننده در گردشگری به‌شدت تحت تأثیر ارائه خدمات، ظاهر محصول و شخصیت و وجهه مقصد گردشگری قرار دارد. در این راستا، نوشتار حاضر با هدف شناسایی و اولویت‌بندی الزامات رضایتمندی گردشگران از امکانات و خدمات شهری و به روش توصیفی- تحلیلی تدوین گردید. جمع‌آوری داده‌ها به‌صورت کتابخانه‌ای و به روش میدانی از طریق پرسشنامه انجام ...  بیشتر

گردشگری
بررسی شرایط اقلیم گردشگری شهرهای استان سیستان و بلوچستان

تقی طاوسی؛ زبیده پویش

دوره 14، شماره 4 (پیاپی 33) ، اسفند 1402، ، صفحه 143-158

https://doi.org/10.30473/grup.2021.35740.1991

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، تعیین زمان مناسب گردشگری شهرهای استان سیستان و بلوچستان بر پایه شاخص دمای معادل فیزیولوژیک است. این شاخص، یکی از خروجی‌های نرم‌افزار ریمن است که برای تبیین شرایط اقلیم گردشگری شهرهای زاهدان، خاش، سراوان، زابل، ایرانشهر و چابهار استفاده شد. بدین منظور، داده‌های روزانه (10957 روز) دمای هوا، ابرناکی، فشار بخارآب، سرعت ...  بیشتر

گردشگری
تبیین عوامل موثر بر تقاضای گردشگری زنجان

مهدی مودودی ارخودی؛ حامد نقی لو

دوره 14، شماره 3 (پیاپی 32) ، مهر 1402، ، صفحه 165-184

https://doi.org/10.30473/grup.2020.45070.2313

چکیده
  بهره­‌مندی از منافع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گردشگری، منوط به شناخت عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضا است. لذا هدف این تحقیق، بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری در شهر زنجان است. این پژوهش، از نوع پژوهش‌های کمی و از نظر شیوه گردآوری داده‌ها، مبتنی بر داده‌های کتابخانه‌ای و میدانی است. به‌منظور توزیع پرسشنامه، نمونه‌ای با استفاده از ...  بیشتر

تحلیل روابط علی عوامل مؤثر بر توسعه‌ اکوتوریسم با رویکرد دیماتل‌فازی، پژوهش موردی: شهر یزد

فائزه اسدیان اردکانی؛ شمس السادات زاهدی

دوره 13، شماره2 (پیاپی 27) ، تیر 1401، ، صفحه 19-34

https://doi.org/10.30473/grup.2022.55332.2555

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی ارتباط علت و معلولی میان عوامل مؤثر بر توسعه‌ اکوتوریسم در شهر یزد به روش توصیفی - تحلیلی اجرا گردید. جامعه‌ آماری شامل خبرگان آشنا با صنعت گردشگری و اکوتوریسم شهر یزد بودند که با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده از پرسشنامه محقق‌ساخته استفاده گردید. پایایی ابزار سنجش 7/0 به‌دست ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
بررسی قابلیت‌های اقلیم گردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد

محسن آرمین؛ وجیهه قربان‌نیا خیبری؛ الهه عظیمی

دوره 12، شماره 3 (پیاپی 24) ، آذر 1400، ، صفحه 79-96

https://doi.org/10.30473/grup.2021.8657

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت کلیماگردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد جهت بهره­گیری پایدار از ظرفیت­های طبیعی شهرهای استان در جهت توسعه گردشگری و ارتقاء جایگاه آن در صنعت گردشگری کشور انجام شده است. برای این منظور، آسایش اقلیم گردشگری شهرهای استان کهگیلویه و بویراحمد با استفاده از شاخص TCI در پنج ایستگاه هواشناسی یاسوج، سی­سخت، ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تحلیلی بر ریسک‌ها و مخاطرات مقاصدگردشگری، مطالعه موردی: بندرانزلی

سجاد فردوسی؛ محمدعلی آغنده؛ یاور بابائی

دوره 10، شماره 20 ، مهر 1398، ، صفحه 13-26

https://doi.org/10.30473/grup.2020.7075

چکیده
  پژوهش حاضر، به روش توصیفی- تحلیلی و با هدف شناسایی و اولویت­بندی ریسک‌های گردشگری انجام شده است. داده‌های پژوهش به صورت کتابخانه­ای و هم‌چنین به روش میدانی از طریق پرسشنامه جمع­آوری گردید. سنجش روایی پرسشنامه با استفاده  از روایی محتوایی انجام شده و نیز ،‌ برای سنجش پایایی نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده­شده است که میزان ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
نقش ظرفیت‌های پهنه‌های گردشگری حوزه نفوذ کلان‌شهرمشهد در توسعه پایدار شهری، نمونه موردی: دهستان ابرده

فرحناز اکبراقلی؛ مهدی وفائی

دوره 10، شماره 20 ، مهر 1398، ، صفحه 77-96

https://doi.org/10.30473/grup.2020.7080

چکیده
  گزارش­های سازمان جهانی گردشگری بیانگر این مطلب می­باشد که امروزه گردشگری به یکی از بزرگ­ترین صنایع دنیا تبدیل شده‌ است. آن‌چه که در بحث گردشگری حائز اهمیت است تنها مسائل اقتصادی از قبیل اشتغال­زایی، ارزآوری و ... نمی‌باشد؛ بلکه نقش آن در توسعه پایدار شهری و در کنار آن  پاسخگویی به یکی از مهم‌ترین نیازهای انسانی یعنی نیاز ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
برآورد ظرفیت برد گردشگری در پارک های شهری مطالعه موردی: بوستان خلیج فارس فولادشهر

نازنین شیرانی سرمازه؛ غلامرضا سبزقبائی؛ نرگس شیرانی؛ سیده سولماز دشتی

دوره 10، شماره 19 ، فروردین 1398، ، صفحه 61-72

https://doi.org/10.30473/grup.2019.5621

چکیده
  در این پژوهش سعی گردید ظرفیت برد گردشگری بوستان خلیج‌فارس فولادشهر به‌عنوان یکی از پارک‌های شهری موردبررسی قرار گیرد. هدف اصلی این تحقیق مقایسه انواع ظرفیت برد گردشگری با استفاده از روش IUCNو شناسایی  نقاط ضعف و قوت آن به‌عنوان راهکاری جهت بهبود مدیریت آن، می‌باشد. داده‌های لازم از طریق بازدید میدانی، پرسشنامه، آمار اقلیمی ایستگاه ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
ارزیابی سطح برخورداری توسعه خدمات و امکانات رفاهی گردشگری در مراکز شهرستان‌های استان فارس

علی حاجی نژاد؛ فاطمه اسلام فرد؛ محمد رضا علیزاده

دوره 3، شماره 5 ، فروردین 1391، ، صفحه 23-34

چکیده
  وجود خدمات و امکانات گردشگری ی از پیش نیازهای مهم در برنامه‌ریزی گردشگری و توسعه این بخش به حساب می‌آید. پژوهش حاضر با هدف سطح بندی و تعیین میزان توسعه یافتگی امکانات گردشگری موجود و خدمات بین راهی در مراکز شهرستان‌های استان فارس صورت گرفته است. روش بررسی این پژوهش توصیفی تحلیلی است. برای تعیین شاخص‌ها و اهمیت وزنی از مدل دلفی و برای ...  بیشتر