با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
علمی-پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
ارزیابی بافت‌ فرسوده شهری براساس طرح بازآفرینی در بهبود کیفیت محیط شهری مطالعه موردی: شهر تبریز- محله چوخورلار

مهدی محمدی سرین دیزج؛ ابوالفضل شهامت

دوره 15، شماره 1 (پیاپی 34) ، خرداد 1403

https://doi.org/10.30473/grup.2023.66540.2753

چکیده
  سابقه شکل‌گیری و تطور حیات شهری نشان می‌دهد که امروزه اغلب محلات در بخش داخلی سکونتگاه‌های شهری از منظر کالبدی و عملکردی، دارای بافتی فرسوده و ناکارآمد هستند. هدف پژوهش حاضر، ارزیابی بافت فرسوده محله چوخورلار در بخش قدیمی و داخلی شهر تبریز براساس طرح بازآفرینی در بهبود کیفیت محیطی می‌باشد که با ارائه سناریو به سرانجام رسیده است. ...  بیشتر

علمی-پژوهشی سیستم های اطلاعات جغرافیایی
ساماندهی مکانی مراکز دفن زباله با استفاده از سیستم GIS و منطق فازی (مطالعه موردی: شهر دورود)

محمد الماسی نیا؛ حسن علیزاده

دوره 15، شماره 1 (پیاپی 34) ، خرداد 1403

https://doi.org/10.30473/grup.2023.52461.2510

چکیده
  چکیدهدراین تحقیق برای ساماندهی مکانی دفن زباله در شهر دورود از منطق فازی (fuzzy logic) و سیستم اطلاعات مکانی GIS)) استفاده شده است. یکی از مهمترین مسائل مربوط به محل دفن بهداشتی، شناسایی مکان های مناسب است.انتخاب محل دفن زباله به دلیل تأثیر بسیار زیاد آن بر محیط زیست و سلامت محیط زیست، اقتصاد کشاورزی و محلی منطقه یک موضوع مهم و بحرانی در فرآیند ...  بیشتر

علمی-پژوهشی آب و هوا شناسی
شبیه‌سازی و پیش‌بینی دمای حداکثر و امواج گرمایی شهر ارومیه

رقیه ملکی مرشت؛ مجید رضائی بنفشه؛ بهروز سبحانی؛ مسعود مرادی

دوره 15، شماره 1 (پیاپی 34) ، خرداد 1403

https://doi.org/10.30473/grup.2023.58122.2606

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، شبیه‌سازی و پیش‌بینی دمای حداکثر و امواج گرمایی شهر ارومیه طی سال‌های 2050-2020 به منظور پیش آگاهی و مقابله با آثار منفی ناشی از افزایش ناگهانی دما در این شهر بود که با استفاده از نرم افزار SDSM و مدل CanESM2 شبیه‌سازی و تحت مناسب ترین سناریوی RCP برای 31 سال آتی پیش‌بینی شد. بدین منظور ، داده‌های حداکثر دمای روزانه‌ی ایستگاه ...  بیشتر

علمی-پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تحلیل سرزندگی کالبدی فضایی بازار سنتی شهر همدان مورد مطالعه: سرای میرزا کاظم و گلشن

سمیه هاتفی شجاع؛ علی اکبری؛ مهتا تاری

دوره 15، شماره 1 (پیاپی 34) ، خرداد 1403

https://doi.org/10.30473/grup.2023.44510.2293

چکیده
  همدان با سابقه دیرینه در شهرسازی ایران، دارای بازاری نسبتاً بزرگ و درخور توجهی است که در مرکز بافت سنتی شهر واقع گردیده است. با توجه به اهمیت کلیت در معماری و خلق فضاهای شهری زنده و بامعنا نظریه مراکز زنده کریستوفر الکساندر به بررسی و شناخت الگوی ساختارهای زنده می‌پردازد. پرداختن به چگونگی خلق فضاهای شهری زنده با کلیتی یکپارچه ضرورت ...  بیشتر

علمی-پژوهشی جغرافیای طبیعی
تحلیل کاربری اراضی و اثرات آن بر تغییرات دمای سطح زمین (مطالعه موردی: شهرستان کرج)

صیاد اصغری؛ مهدی فعال نذیری

دوره 15، شماره 1 (پیاپی 34) ، خرداد 1403

https://doi.org/10.30473/grup.2020.49570.2448

چکیده
  در این پژوهش به بررسی تغییرات کاربری اراضی با دمای سطح زمین و خودهمبستگی فضایی با استفاده از شاخص موران و لکه‌های داغ جزیره حرارتی شهرستان کرج پرداخته‌شده است. بدین منظور از تصاویر ماهواره‌ای لندست و سنجنده های (TM-OLI) سال‌های 2000 - 2018 استفاده شد. ابتدا تصاویر مربوطه اخذ و پیش‌پردازش‌های لازم اعمال شد. سپس طبقه‌بندی با استفاده از روش ...  بیشتر

علمی-پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تحلیل توزیع فضایی کاربری های زمین شهری در شهر اهواز مطالعه موردی: منطقه سه

محمدحسن یزدانی؛ سحر حسن پور

دوره 15، شماره 1 (پیاپی 34) ، خرداد 1403

https://doi.org/10.30473/grup.2020.49565.2449

چکیده
  یک شهر چیزی جزء مجموع کاربری‌هایش نیست و یکی از اهداف هر برنامه‌ریز شهری، ساماندهی الگوی توزیع کاربری‌های مختلف شهر است. از این رو، این تحقیق با هدف تحلیل فضایی الگوی پراکنش کاربری‌های زمین در منطقۀ سه شهر اهواز انجام شده است. این مطالعه از لحاظ هدف کاربردی و از لحاط روش توصیفی است. مقیاس مطالعه سطوح منطقه، ناحیه و محله را شامل می‌شود. ...  بیشتر

علمی-پژوهشی محیط زیست شهری
تحلیل ساختار فضایی پارک های شهری از منظر پتانسیل های وقوع جرم برای زنان نمونه موردی پارک آزادی شیراز

علی اکبر حیدری

دوره 15، شماره 1 (پیاپی 34) ، خرداد 1403

https://doi.org/10.30473/grup.2024.37972.2073

چکیده
  زنان به عنوان نیمی از جمعیت شکل دهنده شهر‌ها دارای حساسیت‌های ویژه‌ای در ادراک مناطق جرم‌خیز شهری در مقایسه با مران از خود نشان می‌دهند و همین امر لزوم پرداختن به مسئله امنیت زنان و عوامل مخل آن در سطح فضاهای شهری را تبیین می‌نماید. در این پژوهش این موضوع در سطح یک پارک‌ شهری به عنوان یک نمونه از فضاهای باز شهری مورد بررسی قرار می‌گیرد. ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
امکان سنجی تدوین استراتژی‌ها و برنامه‌های عملیاتی بوم گرا برای توسعه سیستم‌های حمل‌ونقل هوشمند شهر خرم‌آباد

مسلم بیرانوند؛ حیدر جهانبخش؛ سمیه بیرانوند

دوره 15، شماره 1 (پیاپی 34) ، خرداد 1403

https://doi.org/10.30473/grup.2023.49935.2463

چکیده
  عدم تدوین استراتژی‌ها و برنامه‌های عملیاتی کارآمد بوم گرا برای هوشمند سازی سیستم‌های حمل‌ونقل شهری خرم‌آباد باعث ایجاد معضلات زیادی در بهره‌برداری از سیستم حمل‌ونقل این شهر شده، لذا برای افزایش بهره‌وری سیستم‌های حمل‌ونقل هوشمند و یکپارچگی آنها در فرآیند برنامه‌ریزی حمل‌ونقل، بایستی نسبت به ارائه یک برنامه فراگیر، مدون، ...  بیشتر

علمی-پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
نقش اقتصادی کریدورهای مرزی بر ابعاد توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی: شهر میرجاوه)

احسان اله ریگی؛ محمود رضا انوری؛ معصومه حافظ رضازاده

دوره 15، شماره 1 (پیاپی 34) ، خرداد 1403

https://doi.org/10.30473/grup.2024.53804.2530

چکیده
  هدف این پژوهش؛ بررسی نقش اقتصادی کریدور مرزی میرجاوه بر ابعاد توسعه پایدار شهری می‌باشد. این پژوهش از نظر روش و ماهیت توصیفی- تحلیلی و از لحاظ هدف در زمره پژوهش‌های کاربردی قرار دارد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم‌افزار‌ (SPSS) استفاده شد. جامعه آماری پژوهش حاضر خانوارهای ساکن در شهر میرجاوه می‌باشد، که حجم نمونه با استفاده از فرمول ...  بیشتر

علمی-پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
پهنه‌بندی خطر سیلاب شهری با استفاده از تحلیل شبکه‌ی (ANP) و منطق فازی مطالعه موردی: شهر مراغه

ابراهیم سامی؛ مریم عبادی

دوره 15، شماره 1 (پیاپی 34) ، خرداد 1403

https://doi.org/10.30473/grup.2024.55316.2554

چکیده
  رشد روز افزون جمعیت و توسعه شهرها در حاشیه رودخانه ها، در حریم مسیل ها و مسدود شدن آن ها به ایجاد مناطق مستعدی برای سیلاب و افزایش خسارات ناشی از آن شده است. هدف از این تحقیق پهنه بندی خطر سیلاب در شهر مراغه می باشد که برای این منظور از لایه های اطلاعاتی شیب، جهت شیب، ارتفاع، فاصله از آبراهه، فاصله از رودخانه، کاربری زمین، تراکم ساختمانی ...  بیشتر