با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
علمی-پژوهشی
افزایش زیست‌پذیری بافت‌های فرسوده شهری از طریق اعمال برنامه‌های راهبردی مداخله‌گر بوم‌گرا، پژوهش موردی: شهر خرم‌آباد

مسلم بیرانوند؛ حیدر جهان بخش

دوره 13، شماره 3 (پیاپی 28) ، آذر 1401، صفحه 1-22

https://doi.org/10.30473/grup.2021.46793.2371

چکیده
  هدف این پژوهش شناسایی ساختار فضایی- کالبدی، مسائل و مشکلات موجود بافت فرسوده خرم‌آباد و عوامل مؤثر بر زیست‌پذیری این بافت برای ارائه راهکارهای علمی و عملی جهت بازآفرینی آن از طریق اعمال برنامه‌های راهبردی مداخله‌گر بوم‌گرا در جهت افزایش زیست‌پذیری است و با رویکردی توصیفی تحلیلی و بر مبنای داده‌ها و اطلاعات حاصل از مطالعه منابع ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
تعیین مناطق مستعد ورزش‌های زمستانی با روش تحلیل سلسله‌مراتبی در شهرستان سپیدان

عباسعلی آروین؛ هوشمند عطایی؛ پوریا کریمی

دوره 13، شماره 3 (پیاپی 28) ، آذر 1401، صفحه 25-44

https://doi.org/10.30473/grup.2022.54994.2548

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی قابلیت توسعه مناطق مناسب ورزش­های زمستانی در شهرستان سپیدان است. روش تحقیق به صورت تحلیلی- توصیفی و کاربردی است. در این مقاله از روش AHP برای تعیین مستعدترین مناطق توسعه ورزش­های زمستانی استفاده شده است. برای این منظور از متغیرهای مهم تأثیرگذار شامل؛ عناصر اقلیمی (بارندگی و دمای هوا)، ارتفاع، شیب و جهت شیب، راه‌­های ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
سنجش و ارزیابی مؤلفه‌های زیست‌پذیری شهری با رویکرد شاخص‌های محیط زیستی بر پایه تکنیک‌های MCDM، پژوهش موردی: محلات سه‌گانه کلان‌شهر اهواز

نازنین حاجی‌پور؛ سعید امان‌پور؛ علی شجاعیان

دوره 13، شماره 3 (پیاپی 28) ، آذر 1401، صفحه 45-60

https://doi.org/10.30473/grup.2022.37489.2058

چکیده
  هدف این پژوهش، سنجش و ارزیابی زیست­پذیری شهری با رویکرد شاخص‌های محیط‌زیستی بر پایه تکنیک‌های MCDM در سه محله از کلان‌شهر اهواز می‌باشد. این پژوهش از نظر روش و ماهیت توصیفی- تحلیلی و از لحاظ هدف در زمره پژوهش‌های کاربردی قرار دارد. همچنین جمع­آوری داده­ها و اطلاعات موردنیاز پژوهش به دو روش اسنادی و پیمایشی صورت گرفته است. سپس ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
‌ریخت‌شناسی و بررسی همبستگی متغیرهای سامانه حیاط مرکزی درکاشان

فرزاد فرناد؛ حدیثه کامران کسمایی؛ مهدی خاک زند؛ غلامحسین معماریان

دوره 13، شماره 3 (پیاپی 28) ، آذر 1401، صفحه 61-80

https://doi.org/10.30473/grup.2022.62449.2678

چکیده
  هدف از این تحقیق بررسی متغیرهایی است که از دیدگاه ریخت‌شناسی، شکل‌دهنده سامانه حیاط مرکزی، برای بهبود آسایش اقلیمی خانه در شهر کاشان، بوده و تعیین میزان همبستگی میان آن‌ها است. این متغیرها شامل طول، عرض، ارتفاع بدنه، کشیدگی حیاط، وجود گودال باغچه، مساحت حوض، مساحت باغچه، تعداد حیاط، تعداد و جهات سرداب و ‌حوض‌خانه و جهت قرارگیری ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
توسعه پایداری شهری و توانمندسازی زنان از طریق ‌کسب‌وکارهای خانگی، مطالعه موردی سکونتگاه‌های غیررسمی شهرسنندج

رحمت الله بهرامی پاوه

دوره 13، شماره 3 (پیاپی 28) ، آذر 1401، صفحه 81-96

https://doi.org/10.30473/grup.2022.49133.2436

چکیده
   پژوهش تأثیر ‌کسب‌وکارهای خانگی را بر توانمندسازی زنان حاشیه شهر سنندج در ابعاد اجتماعی و اقتصادی را بررسی نموده است. پژوهش با رویکرد نوآورانه اقدام به شناسایی راه‌های توانمندسازی زنان حاشیه شهری سنندج از طریق ‌کسب‌وکارهای خانگی به‌منظور تحقق پایداری اقتصادی و اجتماعی کرده است. نوع تحقیق کاربردی و روش بررسی توصیفی-تحلیلی ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
بررسی عوامل اثرگذار بر مشارکت مردم در بازآفرینی بافت‌های فرسوده شهری، مورد پژوهش: شهر مشهد

رستم صابری فر

دوره 13، شماره 3 (پیاپی 28) ، آذر 1401، صفحه 97-114

https://doi.org/10.30473/grup.2020.46261.2346

چکیده
  هدف اصلی تحقیق حاضر آن بود تا عوامل موثر بر مشارکت و حضور مردم در روند بازآفرینی بافت فرسوده را تعیین نماید. روش بررسی در این پژوهش، توصیفی و تحلیلی بود و برای نمونه 363 نفر از شهروندان ساکن در بافت فرسوده شهر مشهد انتخاب شدند. به‌منظور گردآوری داده­ها، از پرسشنامه محقق‌ساخته استفاده شد شد و داده­های به دست ­آمده از طریق نرم افزار ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
تحلیلی بر اصول عقلانیت اکولوژیک، زیست‌پذیری و پایداری خانه‌های بومی مناطق کویری، نمونه موردی: بناهای بافت تاریخی شهر یزد

مهجبین ردایی؛ اسماعیل صالحی؛ شهرزاد فریادی؛ محمدرضا مثنوی؛ لعبت زبردست

دوره 13، شماره 3 (پیاپی 28) ، آذر 1401، صفحه 115-134

https://doi.org/10.30473/grup.2020.40540.2169

چکیده
  هدف پژوهش حاضر شناخت الگوهای اجرایی عقلانیت اکولوژیک در جهت ارتقای زیست‎پذیری در بناهای مسکونی کویری شهر یزد بوده است. روش انجام پژوهش توصیفی – تحلیلی و استنباطی بوده و معیارهای مؤثر در ارزیابی الگوی اجرایی عقلانیت اکولوژیک با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای و نظرات کارشناسان تعیین شدند. ‌به‌منظور ارزیابی از 20 معیار اصلی استفاده ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
مطالعه روند تغییرات فرین‌های دمای شهرهای منتخب با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی

بهروز سبحانی؛ لیلا جعفرزاده علی‌آباد؛ وحید صفریان زنگیر

دوره 13، شماره 3 (پیاپی 28) ، آذر 1401، صفحه 135-154

https://doi.org/10.30473/grup.2020.39838.2145

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر مطالعه و پیش‌بینی دماهای حدی مخاطره‌آمیز، در بعضی از شهرهای مرکزی ایران می‌باشد که برای این کار از داده‌های حداقل و حداکثر دما پانزده ایستگاه هواشناسی (شهرهای: اصفهان، شهرضا، نطنز، نائین، اردستان، سمنان، شاهرود، گرمسار، دامغان، یزد، بافق، گاریز، میبد، قم و سلفچگان) در منطقه مورد مطالعه برای بازه زمانی (2019 - 1999) ...  بیشتر