با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
علمی-پژوهشی
بررسی مؤلفه‌های بومی مؤثر بر بهبود کیفیت ساختارهای فضایی پیاده‌راه‌های مدرن و سنتی شهری در ‌کلان‌شهر تبریز

رضا ولی زاده؛ مهدی فرج‌زاده؛ فریدون بابایی اقدم؛ علی پناهی؛ علی آذر

دوره 13، شماره 4 (پیاپی 29) ، اسفند 1401، صفحه 1-16

https://doi.org/10.30473/grup.2023.53817.2531

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه وضعیت شاخص‌­های پیاده‌مداری در پیاده‌راه‌های تربیت (سنتی) و ولیعصر (مدرن) تبریز صورت گرفت. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه است. جامعه آماری تحقیق را عابران، مغازه­داران و ساکنین این دو محدوده تشکیل داده­اند. با استفاده از روش نمونه‌­گیری تصادفی ساده و به روش کوکران، 380 نفر به‌عنوان ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
تحلیل فضایی تاب‌آوری کالبدی با تأکید بر بازآفرینی شهری؛ مطالعه موردی: شهرهای ساحلی استان مازندران

زینت رنجبر؛ پری شکری فیروزجاه؛ غلامرضا جانبازقبادی

دوره 13، شماره 4 (پیاپی 29) ، اسفند 1401، صفحه 17-34

https://doi.org/10.30473/grup.2022.56544.2575

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تحلیل فضایی تاب­‌آوری کالبدی با تأکید بر بازآفرینی شهری در شهرهای ساحلی غرب استان مازندران انجام شده­ است. این پژوهش از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی، به لحاظ هدف کاربردی می‌­باشد. شیوه گردآوری داده‌­های تحقیق، مبتنی بر روش کتابخانه‌ای و شیوه پیمایش میدانی (ابزار پرسشنامه) بوده­ است. جامعه آماری، 382 نفر از خانوارهای ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
سنجش تاب‌آوری کالبدی - محیطی در اجتماعات شهری، پژوهش موردی: شهرهای آبادان و خرمشهر

مصطفی محمدی ده‌چشمه؛ محمدعلی فیروزی؛ جعفر سعیدی؛ فتح‌الله شمسایی زفرقندی

دوره 13، شماره 4 (پیاپی 29) ، اسفند 1401، صفحه 35-52

https://doi.org/10.30473/grup.2022.57535.2594

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف سنجش شاخص‌های تاب‌آوری کالبدی، زیست‌محیطی و مخاطرات در شهرهای آبادان و خرمشهر انجام گرفته است. رویکرد حاکم بر این پژوهش، کاربردی - نظری و از حیث ماهیت و روش، توصیفی - تحلیلی و پیمایشی می‌باشد. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق‌ساخته بود که براساس نتایج روش آلفای کرونباخ با حداقل ضریب پایایی (7/0)، برای هریک از ابعاد تاب‌آوری ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
ارزیابی تأثیرات شهرنشینی بر تغییرات فراسنج‌های دمایی (دمای حداقل و حداکثر) در نقاط شهری، پژوهش مورد ی: شمال‌غرب ایران

عبدالله فرجی؛ حسین عساکره؛ سید حسین میرموسوی؛ سلماز مطلبی‌زاد

دوره 13، شماره 4 (پیاپی 29) ، اسفند 1401، صفحه 53-74

https://doi.org/10.30473/grup.2020.46858.2373

چکیده
  هدف پژوهش حاضر ارزیابی تأثیرات شهرنشینی بر تغییرات زمانی و مکانی فراسنج‌های اقلیمی و ارتباط با آن است. بنابراین تأثیر شهرنشینی بر دمای حداقل و حداکثر در نقاط شهری شمال­‌غرب ایران بررسی گردید. از داده‌­های هواشناسی (1987-2017) و داده­‌های شهرنشینی حاصل از سرشماری عمومی و نفوس مسکن (1365-1395) استفاده شد و روش­‌های آماری ضریب همبستگی ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
بررسی و تحلیل موانع اجتماعی- فرهنگی توسعه حمل‌ونقل عمومی پایدار در کلان‌شهر اهواز

مجید گودرزی؛ محمدعلی فیروزی؛ امید سعیدی

دوره 13، شماره 4 (پیاپی 29) ، اسفند 1401، صفحه 75-98

https://doi.org/10.30473/grup.2020.40952.2183

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی و تحلیل موانع اجتماعی- فرهنگی توسعه­ حمل‌ونقل عمومی پایدار کلان‌شهر اهواز است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و توسعه‌ای است، از نظر ماهیت، توصیفی و تحلیلی با رویکرد پیمایشی است. جهت گردآوری اطلاعات از دو روش مطالعات کتابخانه‌­ای و میدانی  (پرسشنامه و مصاحبه).استفاده ‌شده است. در جهت پایایی ابزار سنجش ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
تحلیل فضایی کاربری فضای سبز منطقه یک شهر کرمان با استفاده از ماتریس کیفی چهارگانه

عبدالرضا کاظمی‌نیا؛ علی اسماعیلی

دوره 13، شماره 4 (پیاپی 29) ، اسفند 1401، صفحه 99-118

https://doi.org/10.30473/grup.2022.45630.2330

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر، تحلیل مکانی فضای سبز و بهترین مسیر رسیدن به آن در منطقه 1 شهر کرمان می‌باشد‌. در همین راستا، با استفاده از ماتریس‌های ارزیابی کیفی چهارگانه مطلوبیت، سازگاری، ظرفیت و وابستگی (روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره) به بررسی نحوه توزیع مکانی کاربری‌های فضای سبز در سطح منطقه یک شهر کرمان پرداخته شد‌. داده‌‌های تحقیق به ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
ارزیابی تطبیقی محلات از منظر شاخص شکوفایی شهری، مورد پژوهش: محلات منطقه شش کلان‌شهر تهران

طاهر پریزادی؛ مظهر احمدی؛ آزاد رحیم‌زاده

دوره 13، شماره 4 (پیاپی 29) ، اسفند 1401، صفحه 1119-138

https://doi.org/10.30473/grup.2020.47490.2399

چکیده
  هدف این پژوهش ارزیابی تطبیقی محلات منطقه 6 کلان­‌شهر تهران براساس شاخص‌های شکوفایی شهری می‌باشد. به‌کارگیری شکوفایی شهری در برنامه‌­ریزی محله‌­ای سیاستی نوین در توسعة شهری پایدار است. این پژوهش براساس روش از نوع تحقیقات توصیفی-تحلیلی و براساس هدف کاربردی می­باشد. روش گردآوری داده­ها به‌صورت اسنادی- کتابخانه‌­ای بوده ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
الگویی جامع در تدوین استراتژی ارتقای مدیریت محیط‌ زیست شهری، پژوهش موردی: منطقه 22 شهرداری تهران

مریم هاشمی؛ اکرم الملوک لاهیجانیان؛ مظاهر معین‌الدینی؛ علیرضا مقدم‌نیا؛ رضا ارجمندی

دوره 13، شماره 4 (پیاپی 29) ، اسفند 1401، صفحه 139-154

https://doi.org/10.30473/grup.2023.47322.2394

چکیده
  هدف پژوهش بررسی نحوه مدیریت محیط ‌زیست شهری در منطقه 22 شهرداری تهران در جهت ارائه الگویی جامع و ارتقای آن می‌باشد. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش تحلیلی- توصیفی است، برای جمع‌آوری داده‌ها از منابع داخـلـی و خـارجـی و در مرحله پیمایش، از طریق پرسشنامه از 20 نفر از نخبگان مدیران خبره حوزه مدیریت زیست شهری استفاده شده است. مدل ...  بیشتر