با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
سیستم های اطلاعات جغرافیایی
مطالعه سامان‌دهی مکان‌‌های مناسب مراکز دفن زباله شهر دورود با استفاده از سیستم GIS و منطق فازی

محمد الماسی‌نیا؛ حسن علیزاده

دوره 15، شماره 1 (پیاپی 34) ، خرداد 1403، ، صفحه 27-42

https://doi.org/10.30473/grup.2023.52461.2510

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر شناسایی مکان‌‌های مناسب مراکز دفن زباله شهر دورود با استفاده از سیستم GIS و منطق فازی می‌باشد‌‌‌‌. تحقیق از نوع توصیفی – تحلیلی بوده در این پژوهش معیارهای متداول سازمان حفاظت از محیط‌زیست (IEPO) که برای این فرایند در نظر گرفته شده‌اند، شامل توپوگرافی، زمین‌شناسی و ... با استفاده از GIS و تجزیه و تحلیل تصمیمات چند ...  بیشتر

سیستم های اطلاعات جغرافیایی
آشکارسازی گسترش فیزیکی و تغییرات جزایر حرارتی شهر میناب بر اساس سهم عوامل جمعیت و پراکندگی افقی

محمد کاظمی؛ فریبرز محمدی؛ علیرضا نفرزادگان

دوره 14، شماره 1 (پیاپی 30) ، خرداد 1402، ، صفحه 65-82

https://doi.org/10.30473/grup.2020.45964.2340

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر آشکارسازی گسترش فیزیکی و تغییرات مکانی جزایر حرارتی در شهر میناب طی سه بازه زمانی (سال‌های 1975-1988، 1988-2000 و 2000-2014) می‌باشد. بنابراین این تحقیق از نوع کاربردی می‌باشد. بدین منظور از تصاویر TM و OLI ماهواره لندست استفاده شد. تغییرات فیزیکی شهر از طریق تحلیل مقادیر مستخرج از دو شاخص تفاضل نرمال‌شده ساخت و ساز (NDBI) و تفاضل ...  بیشتر

سیستم های اطلاعات جغرافیایی
اولویت‌سنجی معابر مستعد پیاده‌راه‌ سازی در عرصه بافت تاریخی شهر یزد با استفاده از ابزار تحلیلی Weighted Sum، در سیستم اطلاعات جغرافیایی

نجما اسمعیل پور؛ جناب آقای دکتر رستم صابری فر؛ محمدعلی حبیبی

دوره 12، شماره 3 (پیاپی 24) ، آذر 1400، ، صفحه 59-78

https://doi.org/10.30473/grup.2021.8656

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، اولویت‌سنجی معابر مستعد جهت پیاده‌راه‌سازی در سطح بافت تاریخی شهر یزد بوده است. تحقیق، از لحاظ هدف کاربردی با روش توصیفی – تحلیلی می‌باشد. شاخص‌های تحقیق با استفاده از چارچوب نظری به‌دست آمد و اعتبار معیارها توسط متخصصان گروه و کارشناسان شهرسازی و ترافیک شهری تائید گردید. شاخص‌های نهایی شامل امنیت، دسترسی به ...  بیشتر

سیستم های اطلاعات جغرافیایی
بررسی الگوی فضایی و بصری سازی پراکنده رویی شهری با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و آنتروپی شانون در GIS، مطالعه موردی: شهر تبریز از سال 1351-1392

نورالدین میثاق؛ فرسام میثاق؛ عادل مردانه؛ سعید مددی

دوره 11، شماره 21 ، شهریور 1399، ، صفحه 195-208

https://doi.org/10.30473/grup.2023.39154.2124

چکیده
  پراکنده‌رویی شهری یا پراکندگی کنترل‌نشده‌ مناطق ساخته شده، مسائل زیادی را از جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی به شهرهای با رشد زیاد تحمیل می‌کند. ترکیب فناوری‌های سنجش از دور و GIS با مدل آنتروپی شانون می‌تواند برای تشخیص، کمی‌سازی و تحلیل روند الگوی پراکنده‌رویی شهری به‌کار گرفته شود. در این تحقیق، از تصاویر ماهواره لندست، ...  بیشتر

سیستم های اطلاعات جغرافیایی
تهیه نقشه آلودگی هوا با استفاده از روش درون‌یابی‌کریجینگ در GIS، مورد مطالعه: کلان‌شهرتهران

کاملیا علوی؛ صدیقه کیانژاد؛ سیده عالمه صباغ

دوره 10، شماره 20 ، مهر 1398، ، صفحه 171-184

https://doi.org/10.30473/grup.2020.7086

چکیده
  شهر تهران به‌عنوان بزرگ‌ترین شهر ایران در زمره آلوده‌ترین شهرهای جهان به‌حساب می‌آید بنابراین ضرورت شناخت دقیق آلاینده‌ها و مشخص ساختن پهنه‌های آلوده به‌منظور کاستن از شدت آن‌ها آشکار است. هدف این پژوهش تهیه نقشه آلودگی هوای تهران و مشخص کردن مناطقی دارای بیش‌ترین آلودگی است. برای بررسی وضعیت آلودگی هوای شهر تهران پس از جمع‌آوری ...  بیشتر

سیستم های اطلاعات جغرافیایی
مکان‌یابی جایگاه‌های سوخت CNG با استفاده از تکنیک‌های تلفیقی عملگرهای فازی و تحلیل‌های فضایی GIS، پژوهش موردی: منطقه 7 شهر مشهد

سید علی علوی؛ محدثه معززبرآبادی؛ اسدالله دیوسالار؛ بهبود جعفری

دوره 7، شماره 13 ، خرداد 1395، ، صفحه 9-18

چکیده
  دستیابی به تعادل در توزیع فضایی منابع و خدمات رسانی در سطح شهرها یکی از اهداف اصلی دولت ها می‌باشد. منطقه 7 شهرداری مشهد با جمعیتی حدود 220000 نفر و با مساحت محدوده 5200 هکتار یکی از پرترددترین مناطق شهری مشهد است. شبکه جایگاه‌های سوخت CNG از اجزای اصلی شبکه خدمات شهری است که به عنوان تامین کننده سوخت بخش حمل و نقل درون شهری عمل نموده است که ...  بیشتر

سیستم های اطلاعات جغرافیایی
تحلیل فضایی پراکنش مراکز فرهنگی و مکان‌یابی بهینه آن، پژوهش موردی: شهر سقز

علی زنگی آبادی؛ شراره سعیدپور

دوره 7، شماره 13 ، خرداد 1395، ، صفحه 81-94

چکیده
  توزیع بهینه کاربری­ها و مراکز خدماتی مسأله­ای است که اغلب برنامه‌ریزان شهری برآن تأکید دارند، چرا که امروزه رشد پرشتاب جمعیت و گسترش کالبد شهرها، توزیع فضایی نامتناسب کاربری­های شهری را دامن زده است. مراکز فرهنگی، از جمله کاربری­هایی است که توزیع و پراکنش آن در عرصه­های شهری هم از بعد شهرسازی و هم به لحاظ عدالت­ اجتماعی ...  بیشتر

سنجش از دور
ارزیابی تناسب مکانی کاربری آموزشی با استفاده از تلفیق مدل FDAHP در محیط GIS مطالعه موردی: دبیرستان‌های منطقه 2 و 4 شهر اهواز

محمد بافقی زاده؛ شهناز آبیار؛ عبدالنبی شریفی

دوره 5، شماره 10 ، مهر 1393، ، صفحه 9-28

چکیده
  در بسیاری از شهرهای بزرگ و متراکم، الگوی مکانی کاربری های آموزشی به دلایل مختلف مانند قرارگیری کاربری های مزاحمی چون کاربری های صنعتی، نظامی، مراکز پمپ بنزین، کاربری درمانی و .... از وضعیت چندان مطلوبی برخوردار نمی باشد که همین باعث افت کیفیت خدمات مدارس و تاثیر نامطلوب روحی و جسمی بر روی دانش آموزان دارد. بنابراین در تحقیق حاضر دبیرستان ...  بیشتر

سیستم های اطلاعات جغرافیایی
تحلیل مکانی-فضایی مراکز انتظامی بر اساس اصول پدافند غیرعامل با تاکید بر معیارهای کالبدی-طبیعی، اجتماعی و اقتصادی (مورد مطالعه؛ شهر بیرجند)

حجت صادقی؛ حمید سیروسی؛ حسین صادقی؛ معصومه فدایی

دوره 5، شماره 10 ، مهر 1393، ، صفحه 45-66

چکیده
  در ارائه خدمات شهری، توجه به برخی اصول ازجمله اصول پدافند غیرعامل در ساختارها، سبب افزایش کارایی سیستم شهری در راستای ارائه خدمات بهتر به شهروندان و همچنین توسعه شهر پایدار می‌شود. بر طبق اهداف اصول پدافند غیرعامل که پیشگیری و کاهش مخاطرات طبیعی و انسانی است و همچنین قابلیت‌های مهم GIS درزمینهٔ برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری بهتر، این ...  بیشتر

سیستم های اطلاعات جغرافیایی
مدلسازی توسعه تبریز در سال 1410با استفاده LTM

اکبر رحیمی

دوره 5، شماره 10 ، مهر 1393، ، صفحه 99-110

چکیده
  تغییر کاربری اراضی فاکتور کلیدی پیشرفت بشری و توسعه محیط فیزیکی می باشد. مدل های تغییر کاربری اراضی کمک شایانی جهت شناخت و فهم سیستم های پیچیده داشته و اطلاعات با ارزشی از شکل و ماهیت ممکن در آینده کاربری ها را میسر میسازد. در این پژوهش برای ارزیابی تغییرات کاربری اراضی در تبریز، از تصاویر ماهواره ای سالهای 1368 و 2005 استفاده شده است و ...  بیشتر

سیستم های اطلاعات جغرافیایی
مکانیابی بهینه توسعه مجتمع های آب درمانی در شهر سرعین

رضا ویسی؛ سید علی حسینی؛ دلاور معصومی؛ مریم محمدی

دوره 5، شماره 9 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 97-109

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف بررسی توزیع فضایی وتعیین مکانهای بهینه جهت احداث مجتمع‌های آب درمانی شهر سرعین و با مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) انجام گرفته است. بی‌شک توجه به نحوۀ توزیع فضایی این مجتمع‌ها و رعایت معیارها و استانداردهای مکانیابی در جانمایی آنها می‌تواند شهر سرعین را به یکی از قطب‌های مهم توریستی تبدیل نموده و رضایت خاطر گردشگران ...  بیشتر

نظام سکونتگاهی و مسکن
مکان یابی سایت پسماند زباله های شهری( نمونه موردی : شهرمحلات)

اتنا عسگری؛ بهاره میرزاخانی

دوره 4، شماره 8 ، مهر 1392، ، صفحه 101-112

چکیده
  توسعه روزافزون مناطق شهری و افزایش بی‌رویه‌ی جمعیت در آنها، باعث تولید انواع زباله‌های شهری شده است. امروزه چگونگی دفع و معدوم‌سازی این زباله‌ها، به یکی از دغدغه‌های محیط زیست شهری و توسعه پایدار تبدیل گردیده است. از طرف دیگر، مشکل یافتن یک محل دفن مناسب به علت وجود عوامل و پارامترهای متعدد دخیل در این امر، همواره از جمله مسایل ...  بیشتر

جغرافیای اقتصادی
تحلیل فضایی قیمت مسکن با استفاده از رگرسیون وزنی جغرافیایی (مطالعه موردی شهر مشهد)

محمدرحیم رهنما؛ امیر اسدی؛ محمدمحسن رضوی

دوره 4، شماره 7 ، فروردین 1392، ، صفحه 73-84

چکیده
  قیمت اساسی‌ترین متغیر بخش مسکن است که در رفاه اجتماعی و اقتصادی شهر بسیار مهم می‌باشد و عوامل مختلفی بر آن اثر دارند، در این میان عوامل فضایی اهمیت خاصی دارند. لذا در این پژوهش تحلیل توزیع فضایی قیمت مسکن در شهر مشهد و عوامل مؤثر بر آن با استفاده از رگرسیون وزنی جغرافیایی بررسی شده است. حجم نمونه شامل 1000 مورد از قیمت مسکن ویلایی و آپارتمانی ...  بیشتر

سیستم های اطلاعات جغرافیایی
مدیریت منابع آب های زیرزمینی دشت مهران از طریق تعیین حجم و میزان بهره برداری از آن

حاجی کریمی؛ فتح الله نادری؛ لیلا نیک سرشت

دوره 4، شماره 7 ، فروردین 1392، ، صفحه 97-106

چکیده
  مدیریت منابع آب بویژه آب های زیرزمینی، در مناطق خشک و نیمه خشک از اهمیت خاصی برخوردار است. عوامل مختلف طبیعی و انسانی در چند دهه اخیر باعث ایجاد شرایط بحرانی و افت سطح آب زیرزمینی در بیشتر مناطق کشور شده است. در این تحقیق نوسانات سطح آب زیرزمینی دشت مهران در استان ایلام طی دوره آماری 13 سال (از سال¬ آبی 77-76 تا 89-88) با استفاده از هیدروگراف ...  بیشتر

جغرافیای اقتصادی
ارزیابی قابلیت روستاهای شهرستان اردکان به منظور کاربرد انرژی خورشیدی با استفاده از GIS

علیرضا دهقانپور؛ رضا دهقانی زاده

دوره 3، شماره 6 ، مهر 1391، ، صفحه 9-18

چکیده
  در چند دهه اخیر به دلیل رشد روز افزون قیمت سوخت های فسیلی و آلودگی های زیست محیطی در نتیجه افزایش تقاضای انرژی تحقیق و مطالعه در بخش انرژی های تجدید شونده مورد توجه محققان و پژوهشگران قرار گرفته است. در بخش تولید برق محدودیت منابع سرمایه گذاری و محیط زیست از جمله مسایل مهمی است که این فرایند را تحت تأثیر قرار می دهد. جدی بودن مسأله حفاظت ...  بیشتر

نظام سکونتگاهی و مسکن
تبیین تأثیر فرم و فرآیندهای ژئومورفیک در سکونتگاه شهری یاسوج

داریوش داستان؛ عباسعلی ولی؛ ابوالفضل رنجبر فردویی؛ سید حجت موسوی

دوره 3، شماره 6 ، مهر 1391، ، صفحه 37-50

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی مکان های مناسب گسترش سکونتگاه های شهر یاسوج با توجه به فرم ها و فرایندهای طبیعی موجود در منطقه پرداخته است. در این راستا باتوجه به ویژگی های طبیعی منطقه 5 معیار، 15 زیر معیار و84 کلاس جهت دستیابی به اهداف شناسایی شد. ابتدا با گردآوری نقشه های پایه شهر یاسوج، مبادرت به تهیه و تجزیه و تحلیل لایه های شیب، جهت شیب، طبقات ...  بیشتر

سیستم های اطلاعات جغرافیایی
سنجش تناسب اراضی استان مازندران بر اساس عناصر اقلیمی برای کشت کلزا با استفاده از مدل TOPSIS

محمد روشنعلی؛ نفیسه مرصوصی؛ مهرداد ذاکری

دوره 3، شماره 6 ، مهر 1391، ، صفحه 67-80

چکیده
  هدف این تحقیق ارزیابی تناسب اراضی برای کشت کلزا در سطح استان مازندران می‌باشد رای انجام تحلیل‌ها از سه شاخص نیازهای دمایی (میانگین سالانه درجه حرارت، میانگین حداقل درجه حرارت، میانگین حداکثر درجه حرارت، دمای جوانه زنی و دمای گلدهی، شاخص نیازهای بارشی (میانگین بارش سالانه، بارش پاییز، بارش زمستان، بارش دوره رشد و گلدهی و بارش دوره ...  بیشتر

جغرافیای اقتصادی
تحلیل نابرابری منطقه ای با رویکرد عدالت اجتماعی (مطالعه موردی:استان گلستان )

سیدعلی علوی

دوره 3، شماره 5 ، فروردین 1391، ، صفحه 89-104

چکیده
  تمرکز شدید و عدم تعادل از جمله ویژگی‌های کشورهای جهان سوم است ، بطوری که این موضوع ممکن است زمینه هایی برای ایجاد تفرقه و فروپاشی کشورها را نیز فراهم نماید. شناخت نابرابری و عدم تعادل در چهارچوب محدوده‌های جغرافیایی مختلف( کشور، استان، شهرستان) ، پی بردن به اختلافات و تفاوت‌های موجود، سیاست گذاری در جهت رفع و کاهش نابرابری‌ها، از ...  بیشتر

سیستم های اطلاعات جغرافیایی
پهنه بندی پتانسیل بوم گردی حوزه نفوذ شهری با استفاده از روش تلفیقی تصمیم گیری چند معیارهTOPSIS و GIS

حمدالله سجاسی قیداری؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ مهدی پورطاهری

دوره 2، شماره 4 ، مهر 1390، ، صفحه 0-0

چکیده
  یکی از ابعاد مهم و جدید مورد توجه در توسعه پایدار گردشگری، اکوتوریسم(بوم گردی) می باشد که ریشه در نظریه توسعه پایدار داشته و در مقابل دیدگاه گردشگری انبوه که دارای اثرات نامطلوب زیست محیطی بوده شکل گرفته است و فراتر از طبیعت گردی می باشد. از این رو نمی توان سفر به طبیعت یا طبیعت گردی را بدون در نظر گرفتن ویژگیهای توسعه پایدار، اکوتوریسم ...  بیشتر