با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
گردشگری
بررسی جاذبه‌های بوم شناسی مناطق حفاظت شده اطراف تهران با تاکید برظرفیت تحمل گردشگری (نمونه موردی : ورجین)

سحر طبیبیان

دوره 15، شماره 2 (پیاپی 35) ، شهریور 1403

https://doi.org/10.30473/grup.2023.62460.2679

چکیده
  رشد سریع صنعت گردشگری و اولویت دادن به منافع اقتصادی در مناطق حفاظت شده‌ی اطراف تهران، اصول توسعه پایدار را به زیر پا نهاده و فشار روزافزونی را بر محیط زیست به دنبال دارد از این رو به منظور کاهش این فشار، محاسبه ظرفیت برد مناطق گردشگری بعنوان راهکار کلیدی توصیه می‌شود. هدف اصلی در این پژوهش تعیین ظرفیت برد گردشگری در منطقه حفاظت شده ...  بیشتر

محیط زیست شهری
ارتقای مدیریت امنیت اکولوژیک در شهر با استفاده از تکنیک گسترش عملکرد کیفیت، نمونه موردی مطالعه: مجموعه تفریحی دریاچه شهدای خلیج‌فارس تهران

زینب محسنی‌نیا؛ منوچهر طبیبیان؛ فرح حبیب

دوره 14، شماره 3 (پیاپی 32) ، مهر 1402، ، صفحه 97-114

https://doi.org/10.30473/grup.2019.41265.2195

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، تبیین نحوه استفاده از گسترش عملکرد کیفیت برای انعکاس خواسته‌ها و تمایلات مردمی در ارتقای مدیریت امنیت اکولوژیک در شهر می‌باشد. به‌منظور بررسی عملکرد تکنیک مذکور، مجموعه تفریحی دریاچه شهدای خلیج‌فارس تهران، مورد مطالعه قرار گرفت و تعداد 10 مورد از خواسته‌های مردمی در ابعاد اقتصادی، کالبدی، اجتماعی و ‌‌‌زیست‌محیطی ...  بیشتر

نظام سکونتگاهی و مسکن
مطالعه عوامل مؤثر بر افزایش جذابیت بصری در منظر روزانه، پژوهش موردی: محله گلابدره تهران

زهرا کرمی؛ سید عباس یزدانفر؛ سید باقر حسینی؛ سعید نوروزیان ملکی

دوره 14، شماره 2 (پیاپی 31) ، تیر 1402، ، صفحه 37-50

https://doi.org/10.30473/grup.2022.53177.2523

چکیده
  پژوهش حاضر به‌دنبال معرفی عوامل مؤثر در افزایش جذابیت بصری در جهت تأمین کیفیت محیط مسکونی و بررسی خلق‌وخوی افراد در مواجهه با منظر شهری است. مطالعات نشان می‌دهد که ارتقای کیفیت محیط مسکونی، از طریق ایجاد فضای جذاب بصری در منظر روزانه می‌‌تواند نشاط را به شهرها بازگرداند. توجه به عنصر جذابیت به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های کیفیت زندگی ...  بیشتر

مطالعات ناحیه ای
واکاوی تأثیر تصورات شناختی مخاطبان بر خوانایی محیط (شهر تهران، خیابان ستارخان، فلکه اول تا فلکه دوم صادقیه)

حسین قدس؛ محمدرضا بمانیان؛ حسین مرادی نسب

دوره 14، شماره 2 (پیاپی 31) ، تیر 1402، ، صفحه 67-84

https://doi.org/10.30473/grup.2020.44243.2276

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر واکاوی تأثیر تصورات شناختی مخاطبان بر خوانایی محیط در خیابان ستارخان، فلکه اول تا فلکه دوم صادقیه شهر تهران است. روش پژوهش از نوع کیفی-کمی با راهبرد همبستگی و رویکرد توصیفی تحلیلی است. در این پژوهش 3 مؤلفه اصلی «کیفیت عناصر ساختاری مسیر (جداره‌ها، پیاده‌روها و میادین)»، «میزان و کارکرد قرارگاه‌های رفتاری-عملکردی» ...  بیشتر

ارزیابی تطبیقی محلات از منظر شاخص شکوفایی شهری، مورد پژوهش: محلات منطقه شش کلان‌شهر تهران

طاهر پریزادی؛ مظهر احمدی؛ آزاد رحیم‌زاده

دوره 13، شماره 4 (پیاپی 29) ، اسفند 1401، ، صفحه 1119-138

https://doi.org/10.30473/grup.2020.47490.2399

چکیده
  هدف این پژوهش ارزیابی تطبیقی محلات منطقه 6 کلان­‌شهر تهران براساس شاخص‌های شکوفایی شهری می‌باشد. به‌کارگیری شکوفایی شهری در برنامه‌­ریزی محله‌­ای سیاستی نوین در توسعة شهری پایدار است. این پژوهش براساس روش از نوع تحقیقات توصیفی-تحلیلی و براساس هدف کاربردی می­باشد. روش گردآوری داده­ها به‌صورت اسنادی- کتابخانه‌­ای بوده ...  بیشتر

توسعه پایداری شهری و توانمندسازی زنان از طریق ‌کسب‌وکارهای خانگی، مطالعه موردی سکونتگاه‌های غیررسمی شهرسنندج

رحمت الله بهرامی پاوه

دوره 13، شماره 3 (پیاپی 28) ، آذر 1401، ، صفحه 81-96

https://doi.org/10.30473/grup.2022.49133.2436

چکیده
   پژوهش تأثیر ‌کسب‌وکارهای خانگی را بر توانمندسازی زنان حاشیه شهر سنندج در ابعاد اجتماعی و اقتصادی را بررسی نموده است. پژوهش با رویکرد نوآورانه اقدام به شناسایی راه‌های توانمندسازی زنان حاشیه شهری سنندج از طریق ‌کسب‌وکارهای خانگی به‌منظور تحقق پایداری اقتصادی و اجتماعی کرده است. نوع تحقیق کاربردی و روش بررسی توصیفی-تحلیلی ...  بیشتر

بررسی تطبیقی میزان اثربخشی مؤلفه‌های جمعیت‌شناختی بر رضایتمندی سکونتی پژوهش موردی: محلات مقدم، تختی و هاشمی شهر تهران

ملیحه باباخانی؛ آسیه سامه

دوره 13، شماره1 (پیاپی 26) ، فروردین 1401، ، صفحه 17-34

https://doi.org/10.30473/grup.2022.52999.2517

چکیده
  هدف این پژوهش تبیین اثربخشی مؤلفه‌های شخصیتی بر رضایتمندی سکونتی در سه محله مقدم، تختی و هاشمی شهر تهران است. نوع پژوهش کاربردی و با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است. از روش تحلیل خوشه‌ای سلسله‌مراتبی و K-Means، برای تعیین محلات نمونه‌ مطالعاتی استفاده شد. جامعة مخاطب در سنجش موضوع رضایتمندی سکونتی، ساکنینی از محلات هستند ...  بیشتر

سنجش شاخص‌های خلاقیت شهری با بهره‌گیری از KBUD منطقه مورد مطالعه: مقایسه کلان شهرهای تهران، مشهد و اصفهان

معصومه جعفری؛ منوچهر طبیبیان

دوره 13، شماره1 (پیاپی 26) ، فروردین 1401، ، صفحه 35-50

https://doi.org/10.30473/grup.2022.57298.2585

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر سنجش شاخص‌های خلاقیت شهری و مقایسه سه ‌کلان‌شهر تهران، مشهد و اصفهان بوده است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی از نوع کاربردی انجام شد. برای سنجش اطلاعات چهار معیار و 23 زیرمعیار استخراج‌ شده که برای تعیین اهمیت نسبی معیارهای مورد پژوهش از مدل آنتروپی شانون و روش تحلیل رابطه‌ای خاکستری استفاده‌ گردید. نوآوری تحقیق ...  بیشتر

ارزیابی تاب‌آوری و توان اکولوژیکی شهر در برابر زلزله با تأکید بر مؤلفه‌های محیطی (نمونه موردی: منطقه 3 شهر تهران)

موسی عابدینی؛ علی عشقی چهاربرج؛ سعیده علوی

دوره 13، شماره1 (پیاپی 26) ، فروردین 1401، ، صفحه 123-140

https://doi.org/10.30473/grup.2022.53626.2527

چکیده
  افزایش جمعیت و رشد روزافزون شهرنشینی منجر به رشد و گسترش شهرها در مکان‌های نامساعد بدون توجه به پارامترهای طبیعی و بوم‌شناختی شده است. نبود برنامه‌ریزی اصولی در روند توسعه فیزیکی شهرهای کشور آسیب‌پذیری مجموعه شهرها را در برابر مخاطرات محیطی تشدید کرده است که هدایت آگاهانه و برنامه‌ریزی اصولی در جهت ایجاد پایداری محیطی را می‌طلبد. ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
آشکارسازی و تحلیل منطقه‌ای تغییرات پوشش سبز شهری در مناطق 22گانه شهر تهران

مهری روزبهانی؛ غلامرضا جانبازقبادی؛ صدرالدین متولی؛ جلال عظیمی آملی

دوره 12، شماره 4 (پیاپی 25) ، اسفند 1400، ، صفحه 37-58

https://doi.org/10.30473/grup.2022.8708

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش آشکارسازی تغییرات ده‌ساله پوشش ­سبز کلان‌شهر تهران از سال 1389 تا 1398 با استفاده از سری زمانی تصاویر ماهواره­های­ لندست 5، 7 و 8 می­باشد. آشکارسازی تغییرات در دو مقیاس زمانی سالانه و ده‌ساله انجام و تحلیل نتایج، هم در سطح کلان‌شهر تهران و هم به تفکیک مناطق 22­گانه آن صورت پذیرفت. آشکارسازی تغییرات با رویکرد ...  بیشتر

ارزیابی تحلیلی عملکرد توسعه شهری با معیارهای شهر سبز‌‌، پژوهش موردی: منطقه 22 شهر تهران

سید زین العابدین حسینی؛ اسماعیل صالحی؛ هما ایرانی بهبهانی

دوره 12، شماره 3 (پیاپی 24) ، آذر 1400، ، صفحه 1-20

https://doi.org/10.30473/grup.2021.8653

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف ارزیابی تحلیلی روند توسعه شهری سبز در منطقه 22 شهر تهران طی یک دوره پنج‌ساله 1390 الی 1395، انجام پذیرفت. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی بوده است. داده‌های تحقیق در دو بازه زمانی (1390 و 1395) از اسناد رسمی و پایگاه‌های سازمان‌های دولتی و غیردولتی به ویژه­ معاونت‌های ­زیست­محیطی و شهرداری تهران جمع‌آوری گردید. جهت ­تعیین ...  بیشتر

تحلیل پدیدارشناختی از ابعاد ریخت‌شناسی مکان در ورودی‌های شهر تهران

مریم محمدی

دوره 11، شماره 22 ، بهمن و اسفند 1399، ، صفحه 107-122

https://doi.org/10.30473/grup.2021.8340

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر ارائه‌ مدلِ تحلیلیِ ابعاد ریخت‌شناسانه ورودی‌، مبتنی بر رویکرد پدیدارشناسی و بررسی ورودی‌های اصلی شهر تهران می‌‌باشد. روش تحقیق کیفی-کمی بوده است. در بررسی نمونه از روش تحلیل اسنادی و مشاهده کامل (کارشناس‌محور) و از روش پیمایش (108 نفر) استفاده شده و داده‌ها به صورت کیفی-کمی تحلیل شده‌اند. از ‌آن‌جا‌ که بررسی ...  بیشتر

نظام سکونتگاهی و مسکن
پیش‌بینی تعداد واحدهای مسکونی شهر تهران در جهت دست‌یابی به رقابت‌پذیری اقتصادی

فاطمه السادات افصح حسینی؛ حسین ذبیحی؛ لعلا جهانشاهلو

دوره 10، شماره 20 ، مهر 1398، ، صفحه 97-110

https://doi.org/10.30473/grup.2020.7081

چکیده
  نظریه رقابت‌پذیری شهرها برگرفته از نظریه الماس پورتر می‌باشد. بین مسکن که سهم بزرگی از کل اقتصاد را دارا می‌باشد و رقابت‌پذیری اقتصادی شهری ارتباط وجود دارد. کفایت عرضه و تخصیص زمین برای توسعه مسکن جدید و همچنین، اهمیت نگهداری زمین ارزان، که می‌تواند توسط قدرت محلی برای توسعه‌شهری، نگهداری شود، آشکار است. در این تحقیق، هدف تخمین ...  بیشتر

سیستم های اطلاعات جغرافیایی
تهیه نقشه آلودگی هوا با استفاده از روش درون‌یابی‌کریجینگ در GIS، مورد مطالعه: کلان‌شهرتهران

کاملیا علوی؛ صدیقه کیانژاد؛ سیده عالمه صباغ

دوره 10، شماره 20 ، مهر 1398، ، صفحه 171-184

https://doi.org/10.30473/grup.2020.7086

چکیده
  شهر تهران به‌عنوان بزرگ‌ترین شهر ایران در زمره آلوده‌ترین شهرهای جهان به‌حساب می‌آید بنابراین ضرورت شناخت دقیق آلاینده‌ها و مشخص ساختن پهنه‌های آلوده به‌منظور کاستن از شدت آن‌ها آشکار است. هدف این پژوهش تهیه نقشه آلودگی هوای تهران و مشخص کردن مناطقی دارای بیش‌ترین آلودگی است. برای بررسی وضعیت آلودگی هوای شهر تهران پس از جمع‌آوری ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تحلیل شاخص‌های پایداری سکونتی در بافت‌های فرسوده شهری، مطالعه موردی: ناحیه 1، منطقه 9 تهران

حسین حاتمی‌نژاد؛ احمد پوراحمد؛ سارا الله قلی‌پور

دوره 10، شماره 20 ، مهر 1398، ، صفحه 185-198

https://doi.org/10.30473/grup.2022.36911.2030

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تحلیل شاخص‌های پایداری سکونتی در ناحیه 1 منطقه 9 تهران که بخشی از بافت فرسوده شهری را شامل می‌شود، صورت گرفته شده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف نیز کاربردی می‌باشد. براساس حجم نمونه از میان ساکنان بلوک‌های مسکونی ناحیه 1، 325 خانوار انتخاب شدند. برای این منظور و انجام آزمون شاخص‌ها از روش تحلیل ...  بیشتر

سیستم های اطلاعات جغرافیایی
پهنه بندی پتانسیل بوم گردی حوزه نفوذ شهری با استفاده از روش تلفیقی تصمیم گیری چند معیارهTOPSIS و GIS

حمدالله سجاسی قیداری؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ مهدی پورطاهری

دوره 2، شماره 4 ، مهر 1390، ، صفحه 0-0

چکیده
  یکی از ابعاد مهم و جدید مورد توجه در توسعه پایدار گردشگری، اکوتوریسم(بوم گردی) می باشد که ریشه در نظریه توسعه پایدار داشته و در مقابل دیدگاه گردشگری انبوه که دارای اثرات نامطلوب زیست محیطی بوده شکل گرفته است و فراتر از طبیعت گردی می باشد. از این رو نمی توان سفر به طبیعت یا طبیعت گردی را بدون در نظر گرفتن ویژگیهای توسعه پایدار، اکوتوریسم ...  بیشتر

سطح بندی خدمات شهری در مناطق کلانشهر تهران

حسن کامران؛ طاهر پریزادی؛ حسن حسینی امینی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1389، ، صفحه 147-164

چکیده
  یکی از اساسی ترین عناصر شهری جهت افزایش سطح رفاه اجتماعی مردم شهر، وجود خدما ت شهری است. در این پژوهش مناطق 22 گانه شهر تهران از لحاظ برخورداری از خدمات شهری توسط تکنیک تجزیه و تحلیل تاکسونومی عددی و بر اساس 8 شاخص عمده ی خدمات شهری رتبه بندی شده اند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که منطقه ی 6 به علت حد بالای بهره مندی قابل مقایسه با ...  بیشتر

بررسی تغییرات دما و بارش تهران طی نیم قرن اخیر

زهرا حجازی زاده؛ نادر پروین

پیش شماره، شماره 0 ، آذر 1388، ، صفحه 43-56

چکیده
  هدف از این تحقیق بررسی تغییرات دما و بارش ایستگاه هواشناسی سینوپتیک تهران و مطالعه انحراف احتمالی آن از حالت نرمال می باشد. بدین منظور ابتدا سری زمانی دادههای دمای میانگین، ماکزیمم و مینیمم و بارش ماهانه طی دوره 1951-2005 جمعآوری و تنظیم گردید. نواقص آماری برخی از سری ها با روش جرم مضاعف برطرف گردید. به منظور بررسی و شناخت تغییرات سری ...  بیشتر

کاربرد مدل یکپارچه سیلاب شهری درکلان شهرها (مطالعه موردی: شمال شرق تهران)

منیژه قهرودی تالی

پیش شماره، شماره 0 ، آذر 1388، ، صفحه 167-178

چکیده
  پدیده سیلاب به دلیل گسترش شهرهای بزرگ چهره جدیدی پیدا نموده است و تحت عنوان سیلاب شهری جایگاهی جدید را در مطالعات شهری باز نموده است. مدیریت سیلاب شهری به دلیل ویژگی خاص شهرها، بر یکپارچگی مدیریت داده ها استوار است که این یکپارچگی به کمک عوامل جغرافیایی و تکنیک های ارتباط داده ای محقق است. در این پژوهش بخش هایی از شمال و شمال شرق تهران، ...  بیشتر