با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
محیط زیست شهری
ارزیابی شرایط همدیدی وقوع بارش‌های منجر به سیلاب در شهرستان خلخال، با رویکرد محیطی به گردشی در دوره زمانی 1366 تا 1395

وحید صفریان زنگیر؛ بتول زینالی؛ لیلا جعفرزاده علی آباد

دوره 10، شماره 19 ، فروردین 1398، ، صفحه 89-104

https://doi.org/10.30473/grup.2019.5635

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف تحلیل شرایط سینوپتیکی وقوع بارش‌های منجر به سیلاب شهرستان خلخال در استان اردبیل، داده‌های آماری بارش 30 ساله مربوط به 1366 تا 1395 را مورد بررسی قرار می‌دهد. بیش‌ترین بارش در تاریخ 18/09/1370 رخ‌ داده است. نقشه‌های جوی سینوپتکی این بازه زمانی در تراز 500 میلی‌بار شامل نقشه فشار سطح دریا، ارتفاع ژئوپتانسیل، سرعت و جهت باد، ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تحلیل و ارزیابی مؤلفه‌های کیفیت‌ زندگی در کانون‌های جرم‌خیز، مطالعه موردی: منطقه 12 شهر تهران

کرامت الله زیاری؛ یعقوب ابدالی؛ سارا الله قلی پور

دوره 10، شماره 19 ، فروردین 1398، ، صفحه 105-122

https://doi.org/10.30473/grup.2019.5641

چکیده
  در دهه­های اخیر همگام با رشد سریع شهرنشینی، کیفیت‌ زندگی، به عنوان جانشینی برای رفاه مادی، به اصلی­ترین هدف اجتماعی کشورهای مختلف تبدیل شده است. در همین راستا هدف از تدوین این مقاله تحلیل و ارزیابی مؤلفه­های کیفیت‌ زندگی در کانون­های جرم خیز منطقه 12 شهرداری تهران است. روش کار در این تحقیق با رویکرد توصیفی- تحلیلی و جمع­آوری ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
ارزیابی قابلیت پیاده‌مداری معابر بافت تاریخی شهر مراغه

شهریور روستایی؛ رقیه ناصری

دوره 10، شماره 19 ، فروردین 1398، ، صفحه 123-134

https://doi.org/10.30473/grup.2019.5634

چکیده
  در طول دهه­های گذشته، به‌واسطه اتکا بیش‌ازحد شهرسازی مدرن به نیازهای حرکت سواره و غفلت از ساماندهی فضاهای پیاده، فرآیند روبه‌زوال مراکز شهرها شدت گرفته است، امری که برخلاف توسعه پایداری شهر است. ازدیاد گرایش به توسعه پایدار شهری باعث شده که شهرسازان تئوری نوشهرگرایی برای نجات مراکزی شهری مطرح کنند و مسئولان امور شهری طرح­هایی ...  بیشتر

محیط زیست شهری
مدل‌سازی توزیع مکانی بارش‌های رعد و برقی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و برآورد آب قابل بارش، موردمطالعه: شهرهای استان اردبیل

بهروز سبحانی؛ وحید صفریان زنگیر؛ رباب دیهم ساریخان

دوره 10، شماره 19 ، فروردین 1398، ، صفحه 151-164

https://doi.org/10.30473/grup.2019.5644

چکیده
  بارش‌های رعد و برقی نوعی از رگبارهای غیر پایدار هستند که با یک حالت غیرعادی فوق‌العاده قوی، از جابه‌جایی اتمسفر ایجاد می­شوند و از پدیده‌های مهم آب و هوایی در شمال غرب کشور محسوب می‌شوند. هدف از این پژوهش بررسی توزیع مکانی بارش‌های رعد و برقی استان اردبیل با استفاده از تصاویر ماهواره‌ی و برآورد آب قابل بارش است. در این تحقیق از ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تحلیل توزیع خدمات شهری در محلات مسکونی با رویکرد عدالت اجتماعی، مطالعه موردی: شهر دهگلان - کردستان

عیسی ابراهیم زاده؛ جمیل قادرمزی؛ دیمن کاشفی دوست

دوره 9، شماره 18 ، مهر 1397، ، صفحه 13-26

https://doi.org/10.30473/grup.2018.4452

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تحلیل پراکنش فضایی کاربری‌های خدماتی و سطح‌بندی محلات شهری در شهر دهگلان واقع در استان کردستان با رویکرد عدالت اجتماعی اجرا گردید. نوع پژوهش کاربردی با ماهیت توصیفی- تحلیلی بود ه است. برای این منظور از مدل‌های ANP، میانگین نزدیک‌ترین همسایه، شاخص Moran''s و تکنیک TOPSIS در نرم‌افزارهای ARC GIS، Super Decision استفاده گردید. نتایج ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
ارزیابی توزیع فضایی کیفیت زندگی در محلات شهری، مورد مطالعه: منطقه دو شهر اردبیل

چنور محمدی؛ حسین نظم فر؛ سعدی محمدی

دوره 9، شماره 18 ، مهر 1397، ، صفحه 27-40

https://doi.org/10.30473/grup.2018.4453

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر ارزیابی توزیع فضایی کیفیت زندگی در محلات منطقه دو شهر اردبیل می‌باشد. نوع تحقیق کاربردی با ماهیت توصیفی- تحلیلی بوده است. جامعه آماری مورد بررسی کلیه ساکنین محله‌های یازده‌گانه منطقه دو شهر اردبیل بود که با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران، تعداد 385 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین گردید. در تحقیق حاضر شاخص‌های ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
آسیب‌شناسی پراکنش فضایی مدارس ابتدائی با استفاده از GIS، مطالعه موردی: منطقه3 اهواز

علیرضا پرویزیان؛ سعید امان پور؛ هاجر احمدی؛ نازنین حاجی پور

دوره 9، شماره 18 ، مهر 1397، ، صفحه 41-56

https://doi.org/10.30473/grup.2018.4454

چکیده
  هدف مطالعه حاضر آسیب‌شناسی پراکنش فضایی مدارس ابتدائی با استفاده از نرم افزار GIS، در منطقه3 اهواز می‌باشد. تحقیق از نوع کاربردی با ماهیت توصیفی-تحلیلی و بوده است. اطلاعات مورد نیاز از منابع در دسترس گردآوری گردید و  پس از استخراج شاخص‌ها، وزن شاخص‌ها با استفاده از مدل چند متغیره (FAHP) به‌دست آمدند. تحلیل داده‌های تحقیق با استفاده ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
نقش تامین امنیت و شناسایی کانون‌های ناامن گردشگری در افزایش شمار گردشگران به استان همدان در سال 1395

سید مهدی پورباقر کردی؛ سپیده رضایی

دوره 9، شماره 18 ، مهر 1397، ، صفحه 55-68

https://doi.org/10.30473/grup.2018.4455

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، مطالعه نقش تأمین امنیت گردشگری و شناسایی نقاط ناامن گردشگری در افزایش جذب گردشگر به استان همدان در سال 1395 بوده است. در اجرای تحقیق از آمار توصیفی و تکنیک‌های زمین‌آمار  استفاده گردید. جامعه مورد بررسی کارشناسان بنگاه‌های گردشگری استان همدان به تعداد 80 نفر بود. برای تشخیص وجود یا عدم وجود ساختار فضایی میان نقاط ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
فرا روش پژوهش‌های مرتبط با عدالت فضایی در مقیاس شهری در ایرن در بـازه‌ی زمـانی ۱۳۸۳-۱۳۹۴

نینا الوندی پور؛ هاشم داداش پور

دوره 9، شماره 18 ، مهر 1397، ، صفحه 69-86

https://doi.org/10.30473/grup.2018.4456

چکیده
  در این مقاله کوشش شده است با استفاده از طرح‌ پژوهش ترکیبی و راهبرد پژوهشی فراروش به ارزیابی و آسیب‌شناسی وضعیت مؤلفه‌هـای روش‌شناسـی پژوهش‌های انجام ‌شده و تلفیق تفسیری نتایج آن‌ها پرداخته شود. جامعه‌ مورد مطالعه ۴۴ مقاله علمی- پژوهشی با محوریت موضوعی عدالت فضایی در بـازة زمـانی سال‌های ۱۳94-۱۳83، بودند که به‌صورت جداگانه کدگذاری، ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تحلیل اثرات مداخلات کالبدی بازسازی شهری بر پایداری اجتماعی، نمونه مورد مطالعه: طرح بازسازی پروژه تجاری اقامتی مجد شهر مشهد

مصطفی امیرفخریان؛ حسین مبینی

دوره 9، شماره 18 ، مهر 1397، ، صفحه 87-104

https://doi.org/10.30473/grup.2018.4457

چکیده
  با توجه به این‌ که پروژه‌های بازسازی به دنبال احیاء هویت و رونق مجدد بافت فرسوده با حفظ بافت اجتماعی آن می‌باشند، حفظ حیات اجتماعی و هویت محدوده قبلی یکی از چالش‌های پیش روی این طرح‌هاست. در همین راستا پژوهش حاضر تغییرات اجتماعی ناشی از پروژه بازسازی مجد در محله عامل‌شهر مشهد را از منظر ساکنان بررسی نمود. برای این منظور ضمن بهره‌گیری ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تحلیل عملکرد مبلمان شهری در فضاهای شهری ، مطالعه موردی: شهرگرگان

اکبر شربتی؛ ایوب بدرق نژاد؛ رضا سارلی

دوره 9، شماره 18 ، مهر 1397، ، صفحه 105-116

https://doi.org/10.30473/grup.2018.4458

چکیده
  در پژوهش حاضر نقش و جایگاه مبلمان در فضاهای شهری شهرگرگان از دیدگاه شهروندان این شهر مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت. ماهیت تحقیق توصیفی– تحلیلی بوده و با استفاده از روش پیمایشی در مناطق مختلف شهر گرگان اجرا گردید. حجم نمونه آن با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران، تعداد 384 نفر تعیین شد. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بود که ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
سنجش مطلوبیت طراحی فضاهای شهری برای معلولان جسمی با رویکرد پایداری شهری، مطالعه موردی: پیاده راه‌های ارومیه

علیرضا سلیمانی؛ رباب حسین زاده؛ اسماعیل حسین زاده؛ نرمین آقایی

دوره 9، شماره 18 ، مهر 1397، ، صفحه 117-133

https://doi.org/10.30473/grup.2018.5318

چکیده
  ایجاد بسترهای فضایی کالبدی مناسب جهت استفاده همه اقشار جامعه از خدمات و امکانات عمومی به‌منظور تحرک و جابه­جایی بهتر انسان و دسترسی آسان‌تر در سطح شهر،به منظور رشد و توسعه جوامع، امری ضروری است. ناتوانان جسمی، معلولان و جانبازان بخشی از افراد جامعه هستند که همانند سایر افراد، نیازمند دسترسی و استفاده از امکانات و خدمات عمومی هستند؛ ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تحلیل مهاجرت های روستا– شهری وپیامدهای آن بر ناپایداری شهری، مطالعه موردی: شهربیرجند

زهره فنی؛ حسینعلی خلیل اللهی؛ ژیلا سجادی؛ محمود فال سلیمان

دوره 9، شماره 17 ، خرداد 1397، ، صفحه 13-24

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، شناخت ماهیت، نوع و سهم هر یک از عوامل مهاجرت (دافعه، جاذبه، تبعی و شخصی) در مهاجرت از روستا به شهر و پیامدهای آن بر ناپایداری شهر بیرجند بوده است. نوع پژوهش کاربردی با ماهیت توصیفی- تحلیلی که با استفاده از پیمایش انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل تمام خانوارهای مهاجر روستایی ساکن در شهر بیرجند بود که با استفاده از فرمول ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تحلیلی بر فقر شهری در شهرهای استان کردستان

رحمت اله بهرامی

دوره 9، شماره 17 ، خرداد 1397، ، صفحه 25-34

چکیده
  اصولاٌ افزایش رفاه اقتصادی مردم و کاهش فقر یکی از اهداف اصلی برنامه های توسعه اقتصادی در هرکشور محسوب می گردد. یکی از راه های سنجش فقر، از طریق شاخص های اقتصادی است. هدف این نوشتار در پاسخ به این سوال انجام گرفته است که روند تغییرات خط فقر و شدت فقر در مناطق شهری استان کردستان طی دوره چهار ساله (90-1387)  چگونه بوده است؟ این مطالعه تحلیلی ...  بیشتر

محیط زیست شهری
تحلیل شاخص‌های رشد هوشمند شهری در مناطق شهر ارومیه

حسین نظم فر؛ علی عشقی چهاربرج؛ احمد اسمعیلی

دوره 9، شماره 17 ، خرداد 1397، ، صفحه 35-48

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی شاخص‌های رشد هوشمند شهری در مناطق شهرداری شهر ارومیه با تأکید به سه بعد اجتماعی- اقتصادی، کالبدی (زیرساختی) و زیست‌محیطی–دسترسی می‌باشد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی از نوع کاربرد است. در این راستا از فرآیند تحلیل شبکه­ای (ANP) جهت وزندهی شاخص­ها و برای سطح‌بندی مناطق از مدلELECTRE استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تحلیل شاخص های مدیریت شهری در ابعاد جهانی شدن در مناطق شهری اصفهان

امیر زاهدی یگانه؛ احمد خادم الحسینی؛ رضا مختاری ملک آبادی

دوره 9، شماره 17 ، خرداد 1397، ، صفحه 49-62

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر مقایسه میانگین شاخص‌های مدیریت شهری در ابعاد جهانی شدن بر کالبد و کاربری رو به تغییر شهر اصفهان می‌باشد. روش تحقیق تحلیلی – مقایسه ای است و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته انجام پذیرفته است. جامعه آماری تحقیق متخصصین و کارشناسان شهری مناطق 15گانه شهرداری اصفهان بوده‌اند. جهت تحلیل داده‌های به دست آمده، از ...  بیشتر

محیط زیست شهری
ارزیابی ظرفیت تحمل اکولوژیکی توسعۀ سکونتگاهی در شهر سمنان

سحر حسن پور

دوره 9، شماره 17 ، خرداد 1397، ، صفحه 63-74

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارزیابی ظرفیت تحمل اکولوژیکی توسعۀ سکونتگاهی در شهر سمنان اجرا گردیده است. رویکرد پژوهش، کاربردی و روش انجام آن، توصیفی- تحلیلی بود. داده‌های تحقیق با استفاده از روش اسنادی، جمع‌آوری گردید. نتایج محاسبات نشان دادند که ظرفیت تحمل منابع زمین و آب به ترتیب در شهر سمنان برابر 960091/0 و 003529/0 بوده و از حد خارج شده است. پیش­­بینی ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تحلیل تاثیرگذاری محورهای عملکردی- ساختاری تردد بر الگوهای سفر، مطالعه موردی : منطقه یک شهر همدان

یاسر حاتمی؛ کیانوش ذاکر حقیقی؛ هادی رضایی راد

دوره 9، شماره 17 ، خرداد 1397، ، صفحه 75-90

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارزیابی و سنجش میزان تاثیرگذاری ویژگی‌های محیطی و ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی محورهای عملکردی بر الگوی سفری شهروندان در منطقه یک شهر همدان اجرا گردید. نوع پژوهش کاربردی و روش آن توصیفی _ تحلیلی است. حجم نمونه برای سه محور عملکردی(شریعتی, میرزاده عشقی, سعیدیه) در منطقه یک شهر همدان با استفاده از فرمول کوکران، به ترتیب ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
نقش راهبرد توسعه شهری (CDS) در توسعه پایدار شهری، مطالعه موردی: منطقه 3 شهرداری شیراز

فریده کریمی؛ علیرضا عبداله زاده فرد؛ علی شکور

دوره 9، شماره 17 ، خرداد 1397، ، صفحه 91-104

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی شاخص‌های CDS در منطقه 3 شهر شیراز جهت بهبود وضع موجود و نقش آن در دستیابی به توسعه پایدار شهری می‎‌باشد. روش پژوهش در دو بخش توصیفی- تحلیلی انجام گرفت. در این راستا با استفاده از روش کوکران و با لحاظ کردن جمعیت 205775 نفر ساکن در محدوده به عنوان جامعه آماری، حجم نمونه تعداد 384 نفر تعیین شد. جهت سنجش روایی سازه‌ای ...  بیشتر

جغرافیای سیاسی
آسیب شناسی تهدیدات بیمارستان های شهری از منظر پدافند غیرعامل، مطالعه موردی:‌ شهر قم

محسن کاملی؛ سمیرا قیاسی؛ حسن حسینی امینی؛ سحر افتخاری

دوره 9، شماره 17 ، خرداد 1397، ، صفحه 105-119

چکیده
  مطالعه حاضر به آسیب‌شناسی تهدیدات بیمارستان‌های شهری از منظر پدافند غیرعامل شهر قم پرداخته است. روش تحقیق توصیفی - تحلیلی است و جامعه مورد مطالعه بیمارستان­های سطح شهر قم می‌باشد. برای دستیابی به هدف، از روش وزن‌دهی سلسله مراتبی و نمودارهای وزنی هریک از شاخص­های تهدیدات ارزیابی گردید. براساس نتایج تحقیق بیش‌ترین امتیاز مربوط ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
ارزیابی هویت مکانی محله‌های شهری، مطالعه موردی: محله سنگلج، منطقه 12 شهر تهران

بتول مجیدی؛ سامان حیدری

دوره 8، شماره 16 ، مهر 1396، ، صفحه 13-22

چکیده
  محله‌های کلان‌شهر تهران از اساسی‌ترین عناصر اجتماعی – کالبدی بوده و به‌‌عنوان حلقه ارتباطی میان شهروندان محسوب می‌شوند. یکی از مسئله‌های مهم محله‌های شهری هویت مکانی آن‌ها می­باشد. بی‌توجهی به این امر باعث می‌شود، شهروندان یک محله احساس تعلق به محل زندگی خود نداشته باشند و در نتیجه محله‌ای ناپایدار شکل می­گیرد. هدف ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تحلیل فضایی عدالت اجتماعی در بهره‌مندی از خدمات عمومی شهری، مطالعه موردی: حوزه‌های 16 گانه شهر اردبیل

رحیم سرور؛ علی عشقی چهاربرج؛ سعیده علوی

دوره 8، شماره 16 ، مهر 1396، ، صفحه 23-36

چکیده
  از هم‌پاشیدگی نظام توزیع مراکز خدماتی شهری یکی از مهم‌ترین پیامدهای رشد شتابان شهرنشینی در دهه‌های اخیر بوده که زمینه‌ساز نابرابری شهروندان در برخورداری از این خدمات شده است. چنانچه مهم‌ترین رسالت برنامه‌ریزان و مدیران شهری در این زمینه، تلاش برای دستیابی به آرمان «برابری فرصت­ها» در دسترسـی گروه‌های مختلف جامعه شهری ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
سنجش توسعه یافتگی شهرهای شهرستان سقز با تاکید بر نیروی بازار کار در بازه زمانی 1345 تا 1385

احد ساعی؛ مهدی حاجیلو؛ محمد کوچکی

دوره 8، شماره 16 ، مهر 1396، ، صفحه 37-48

چکیده
  یکی از عوامل اصلی در سنجش درجه توسعه­ یافتگی مناطق، وجود فرصت‌های شغلی در آن منطقه و میزان عرضه و تقاضای نیروی کار می‌باشد که در هر منطقه با توجه به میزان عرضه و تقاضای نیروی­کار، مقدار کمبود شغل محاسبه و درجه توسعه‌ یافتگی آن بررسی می‌گردد. یکی از مدل‌هایی که وضعیت بازار نیروی کار را مورد سنجش قرار می­دهد، مدل بازار کار است. ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تحلیل مکان یابی کاربری فرهنگی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و تحلیل شبکه(N.A)، نمونه موردی: منطقه 8 کلان‌شهر کرج

رامین حیدری شهپر؛ ملیحه احمدی

دوره 8، شماره 16 ، مهر 1396، ، صفحه 65-82

چکیده
  رشد روزافزون شهرگرایی و شهرنشینی صرف­ نظر از علل آن، سبب تبدیل ‌شدن نقاط جمعیتی به شهر، بزرگ شدن شهرهای متوسط و کلان شدن شهرهای بزرگ ‌شده است. در این میان هر چه که شهر بزرگ‌تر باشد، مسائل و مشکلات پیش روی آن نیز بیش­تر شده و برنامه­ریزی برای آن پیچیده­تر می‌گردد. یکی از مهم‌ترین کاربری‌های شهری به دلیل ماهیت خدماتی، آموزشی ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
سنجش تأثیرگذاری و اجرایی شدن شاخص‌های راهبرد توسعه شهر (CDS)بر توسعه گردشگری شهری، مورد مطالعه: چابکسر

فاطمه مبرهن قاسم‌آبادی؛ سیدعلی حسینی؛ محمد اسکندری نوده

دوره 8، شماره 16 ، مهر 1396، ، صفحه 67-76

چکیده
  راهبرد توسعه شهر در اغلب موارد اهدافی همچون  بهبود بخشیدن به مدیریت و حاکمیت شهری، افزایش رشد اقتصادی و اشتغال شهری، کاهش مداوم فقر شهری را در کشورهای  در حال توسعه از جمله ایران دنبال می کند. در همین راستا، هدف از مطالعه حاضر، سنجش تأثیرپذیری اجرایی شدن شاخص‌های راهبرد توسعه شهری در مدیریت یکپارچه توسعه گردشگری در شهر چابکسر ...  بیشتر