با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

عنوان و چکیده مقالاتی که در شماره آتی منتشر خواهند شد و اکنون در دست ویراستاری و صفحه آرایی می باشند.
علمی-پژوهشی
افزایش زیست‌پذیری بافت‌های فرسوده شهری از طریق اعمال برنامه‌های راهبردی مداخله‌گر بوم‌گرا، پژوهش موردی: شهر خرم‌آباد

مسلم بیرانوند؛ حیدر جهان بخش

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1401

https://doi.org/10.30473/grup.2021.46793.2371

چکیده
  هدف این پژوهش شناسایی ساختار فضایی- کالبدی، مسائل و مشکلات موجود بافت فرسوده خرم‌آباد و عوامل مؤثر بر زیست‌پذیری این بافت برای ارائه راهکارهای علمی و عملی جهت بازآفرینی آن از طریق اعمال برنامه‌های راهبردی مداخله‌گر بوم‌گرا در جهت افزایش زیست‌پذیری است و با رویکردی توصیفی تحلیلی و بر مبنای داده‌ها و اطلاعات حاصله از مطالعۀ منابع ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
تعیین مناطق مستعد ورزش‌های زمستانی با روش تحلیل سلسله‌مراتبی در شهرستان سپیدان

عباسعلی آروین؛ هوشمند عطایی؛ پوریا کریمی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1401

https://doi.org/10.30473/grup.2022.54994.2548

چکیده
  گردشگری ورزشی زمستانی تلفیق ورزش حرفه­ای و تفریح است و مورد توجه و استقبال ورزشکاران و عموم مردم علاقه‌مند به تفریحات زمستانی است. ازاین‌رو هدف این پژوهش بررسی قابلیت توسعه مناطق مناسب ورزش­های زمستانی در شهرستان سپیدان است. روش تحقیق به صورت تحلیلی- توصیفی و کاربردی است. در این مقاله از روش AHP برای تعیین مستعدترین مناطق توسعه ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
ریخت شناسی و بررسی همبستگی متغیرهای حیاط مرکزی درکاشان

فرزاد فرناد؛ حدیثه کامران کسمایی؛ مهدی خاک زند؛ غلامحسین معماریان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1401

https://doi.org/10.30473/grup.2022.62449.2678

چکیده
  هدف از این تحقیق بررسی متغیرهایی است که از دیدگاه ریخت شناسی، شکل دهنده حیاط مرکزی در شهر کاشان بوده و تعیین میزان همبستگی میان آنها است. این متغیرها شامل طول، عرض، ارتفاع بدنه، کشیدگی حیاط مرکزی، مساحت حوض، مساحت باغچه، تعداد حیاط، تعداد سرداب، جهت قرارگیری سرداب، وجود و جهت قرارگیری حوضخانه و گودال باغچه می باشند. محدوده مطالعه ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
سنجش توسعه کار آفرینی زنان سکونتگاه های غیر رسمی سنندج با تاکید بر کسب و کارهای خانگی

جناب آقای دکتر رحمت الله بهرامی پاوه

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1401

https://doi.org/10.30473/grup.2022.49133.2436

چکیده
  یکی از راهبردهای توسعه پایدار شهری، راهبرد توسعه کسب و کارهای خانگی است. تحقیق با هدف بررسی کسب وکارهای خانگی توسط زنان در سکونتگاه های غیر رسمی شهر سنندج در سال 98 انجام گرفته است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و پیمایشی است. ابزارگردآوری به صورت پرسشنامه همراه با مصاحبه است. براساس کوکران 124نفر به عنوان جامعه نمونه انتخاب شدند. روایی پژوهش، ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
بررسی عوامل اثرگذار بر مشارکت مردم در بازآفرینی بافت های فرسوده شهری(نمونه موردی شهر مشهد)

رستم صابری فر

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1401

https://doi.org/10.30473/grup.2020.46261.2346

چکیده
  روند بازآفرینی بافت‌های فرسوده به کندی به انجام می‌رسد و میزان پیشرفت آن طی برنامه های توسعه، تنها 10 درصد بوده است. بر این اساس، بازآفرینی این بافت، سالهای متمادی طول خواهدکشید. بنابراین، هدف اصلی تحقیق حاضر آن است تا عوامل موثر بر مشارکت و حضور مردم در روند بازآفرینی بافت فرسوده را تعیین نماید. روش بررسی در این پژوهش، توصیفی و تحلیلی ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
تحلیلی بر اصول عقلانیت اکولوژیک، زیست‌پذیری و پایداری خانه‌های بومی مناطق کویری(نمونه موردی: بناهای بافت تاریخی شهر یزد)

مهجبین ردایی؛ اسماعیل صالحی؛ شهرزاد فریادی؛ محمدرضا مثنوی؛ لعبت زبردست

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1401

https://doi.org/10.30473/grup.2020.40540.2169

چکیده
  سکونتگاه‌های جاودانه گذشته و سازگار با شرایط اکولوژیکی نشانی از پایداری معماری بوده است. پژوهش حاضر عدم توجه به ارزش‌های نهفته در معماری بومی و فراموشی اصول عقلانیت اکولوژیک شهرهای کهن کویری را یکی از عوامل اساسی، در دوری معماری معاصر از ملاحظات محیط‌ زیستی و حلقه گمشده در ایجاد پایداری و افول کیفیت زندگی در این مناطق می‌داند. ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
بررسی و تحلیل موانع اجتماعی - فرهنگی توسعه‌ی حمل‌ونقل عمومی پایدار در کلان‌شهر اهواز

مجید گودرزی؛ محمد علی فیروزی؛ امید سعیدی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1401

https://doi.org/10.30473/grup.2020.40952.2183

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی و تحلیل موانع اجتماعی- فرهنگی توسعه‌ی حمل‌ونقل عمومی پایدار کلان‌شهر اهواز است. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و توسعه‌ای است، ازنظر ماهیت ، توصیفی و تحلیلی با رویکرد پیمایشی است. جهت گردآوری اطلاعات از دو روش مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی (پرسش‌نامه و مصاحبه) استفاده‌شده است. روش آنالیز آن کمی بوده که از مدل ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
سنجش تاب‌آوری کالبدی - محیطی در اجتماعات شهری (مطالعه موردی: شهرهای آبادان و خرمشهر)

مصطفی محمدی ده‌چشمه؛ محمدعلی فیروزی؛ جعفر سعیدی؛ فتح‌الله شمسایی زفرقندی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1401

https://doi.org/10.30473/grup.2022.57535.2594

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف سنجش شاخص‌های تاب‌آوری کالبدی، زیست‌محیطی و مخاطرات در شهرهای آبادان و خرمشهر انجام گرفته است. رویکرد حاکم بر این پژوهش، کاربردی - نظری و از حیث ماهیت و روش، توصیفی - تحلیلی و پیمایشی می‌باشد. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق‌ساخته بود که بر اساس نتایج روش آلفای کرونباخ با حداقل ضریب پایایی (7/0)، برای هر یک از ابعاد تاب‌آوری ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
تحلیل فضایی کاربری فضای سبز منطقه یک شهر کرمان با استفاده از ماتریس کیفی چهارگانه

عبدالرضا کاظمی نیا؛ علی اسماعیلی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1401

https://doi.org/10.30473/grup.2022.45630.2330

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر، تحلیل مکان های بهینه برای استقرار فضاهای سبز شهری بهمراه طراحی شبکه هندسی معابر شهری برای تعیین نزدیکترین فضای سبز و بهترین مسیر رسیدن به آن در منطقه یک شهر کرمان می باشد. جهت تحلیل و توزیع مکانی فضاهای سبز در منطقه مورد مطالعه از ماتریس های ارزیابی کیفی چهار گانه مطلوبیت، سازگاری، ظرفیت و وابستگی (روش های تصمیم ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
مطالعه روند تغییرات فرین‌های دمای شهرهای منتخب با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی

بهروز سبحانی؛ لیلا جعفرزاده علی‌آباد؛ وحید صفریان زنگیر

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1401

https://doi.org/10.30473/grup.2020.39838.2145

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر مطالعه و پیش‌بینی دماهای حدی مخاطره‌آمیز، در بعضی از شهرهای مرکزی ایران می‌باشد که برای این کار از داده‌های حداقل و حداکثر دما پانزده ایستگاه هواشناسی (شهرهای: اصفهان، شهرضا، نطنز، نائین، اردستان، سمنان، شاهرود، گرمسار، دامغان، یزد، بافق، گاریز، میبد، قم و سلفچگان) در منطقه مورد مطالعه برای بازه زمانی (2019 - 1999) ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
ارزیابی تطبیقی محلات به لحاظ شاخص شکوفایی شهری (مورد مطالعاتی: محلات منطقه 6 کلان‌شهر تهران)

طاهر پریزادی؛ آزاد رحیم زاده؛ مظهر احمدی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1401

https://doi.org/10.30473/grup.2020.47490.2399

چکیده
  امروزه شکوفایی شهری به‌عنوان یکی از راهکارهای نیل به رشد اقتصادی، حاکم بودن روابط اجتماعی، پایداری محیطی و کیفیت زندگی بهتر در شهرها و محله های شهری مطرح می‌باشد. بحث درباره مفهوم شکوفایی شهری نخستین بار در دهه 1930 شکل‌گرفته است. در سال 2012 از سوی سازمان اسکان بشر ملل متحد شاخص‌های جامعی در مورد شکوفایی شهری مطرح شد. هدف این پژوهش ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
تحلیل عناصر پایداری در معماری بومی بندرعباس

حامد محمدی مزرعه

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1401

https://doi.org/10.30473/grup.2021.31356.1842

چکیده
  شهرستان بندرعباس متشکل از یک سبک خاص معماری در منطقه ای با اقلیم گرم و مرطوب،که گذشتگانمان با تفکر و بهره گیری از اصولی خاص در اقلیم جهت رسیدن به معماری و شهرسازی پایدار به شناخت ویژگی های معماری بومی منطقه و کاربرد آنها در پایداری شهر رسیده بودند. بطوریکه در جهت شناخت معماری و شهرسازی بومی در شهر بندرعباس بعنوان الگویی پایدار بصورت ...  بیشتر